Mudrosti

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Mudrost

On daruje znanje onome kome On hoće, a onaj kome je mudrost darovana – darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni.[1]

1. Isa, a.s.: “Mudrost je svjetlost svakoga srca.”[2]

2. Lukman, a.s., u oporuci svome sinu: “O sinak moj, poučavaj se mudrosti da bi bio poštovan. Jer mudrost vodi vjeri, roba izvodi ka slobodi, siromaha uzdiže iznad imućnoga, a dječaka stavlja ispred starca.”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mudra riječ koju vjernik čuje vrjednija je od godinu dana ibadeta.”[4]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mudar čovjek je blizu vjerovjesnika.”[5]

5. Imam Ali, mir s njim: “Mudrost je cvijetnjak razumnih i razonoda darovitih.”[6]

6. Imam Ali, mir s njim: “Mudrost je drvo koje raste u srcu, a daje plod na jeziku.”[7]

7. Imam Ali, mir s njim: “U onoga ko je poznat po mudrosti gleda se sa dostojanstvenošću i strahopoštovanjem.”[8]

Mudrost je izgubljeno blago vjernika

1. Imam Ali, mir s njim: “Mudrost je izgubljeno blago vjernika, zato je traži, pa makar i kod nevjernika jer ste vi nje dostojniji i njeni ste sljedbenici.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim: “Mudrost je izgubljeno blago vjernika, zato uzmi mudrost, pa makar i od dvoličnjaka.”[10]

Djela koja nisu dostojna mudrog čovjeka

1. Imam Ali, mir s njim: “Nije mudar onaj ko svoju potrebu iznese onome koji to nije.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nije mudar onaj ko se ne odnosi lijepo prema onome koji nalazi spas samo u lijepom odnosu s njim.”[12]

 

Tumačenje mudrosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Prvi korak mudrosti je napuštanje zadovoljstava, a njen posljednji korak je neprijateljstvo sa svim što nije postojano (tj. Ovim svijetom).”[13]

2. Imam Ali, mir s njim: “Mudrost je da se ne zavadiš sa onim iznad tebe, i da ne omalovažavaš onoga ispod tebe; da se ne prihvataš posla koji nije u tvojoj moći, da ti nije u suprotnosti jezik sa srcem i govor sa djelom; da ne govoriš o onome što ne poznaješ i da ne izbjegavaš posao koji ti ide u susret i da ne priželjkuješ posao koji te mimoilazi.”[14]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista, mudrost predstavlja spoznaju i razumijevanje vjere. Ko od vas razumije vjeru, on je mudar.”[15]

4. Imam Kazim, mir s njim: “Lukman je upitan: ‘Šta je srž tvoje mudrosti?’ On odgovori: ‘O onome što znam ne pitam i ne opterećujem se onim što me se ne tiče.’”[16]

 

Vrhunac mudrosti

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vrhunac mudrosti je strah od Allaha.”[17]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najplemenitiji govor je spominjanje Allaha, a najveća mudrost je pokornost Njemu.”[18]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je blagost najveća mudrost.”[19]

4. Imam Ali, mir s njim: “Vrhunac mudrosti je pridržavanje istine i pokoravanje onome ko je na istini.”[20]

 

Ono što donosi mudrost

1. Imam Ali, mir s njim: “Nadvladaj strasti, upotpunit će ti se mudrost.”[21]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nema mudrosti bez čuvanja od grijeha.”[22]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ko se suzdrži od Ovoga svijeta, Allah će mu mudrost učiniti postojanom u srcu i obdariti ga mudrim govorom.”[23]

 

Prepreke u sticanju mudrosti

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada je stomak prazan, srce prima mudrost, a kada je stomak pun, srce izbacuje mudrost.”[24]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nisu spojivi strast i mudrost.”[25]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Srdžba upropaštava srce mudraca. Onaj ko ne vlada svojom srdžbom, ne vlada ni svojim razumom.”[26]

4. Imam Kazim, mir s njim: “Zasad rađa u ravnici, a ne na kamenu. Ista takva je i mudrost – ona je nastanjena u poniznom srcu, a ne u srcu oholog silnika, jer je Allah poniznost učinio sredstvom razuma.”[27]

5. Imam Hadi, mir s njim: “Mudrost nije djelotvorna u iskvarenim ćudima.”[28]

Učinci mudrosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Kod koga mudrost postane postojana, upoznat je sa poukama.”[29]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Mnogo razmišljanja o mudrosti razum čini plodnim.”[30]

Očuvanje mudrosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Mudraci su upropastili mudrost kada su je dali nedostojnima.”[31]

2. Imam Kazim, mir s njim: “Ne poklanjajte mudrost neznalicama, jer joj time činite nepravdu. Ne uskraćujte je od nje dostojnih, jer im time činite nepravdu.”[32]


[1] El-Bekare, 269.

[2] El-Bihar, 14/316/17.

[3] Isto, 13/432/24.

[4] Isto, 77/172/8.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 44123.

[6] Gureru-l-hikem, 1715.

[7] Isto, 1992.

[8] Tuhafu-l-‘ukul, 97.

[9] Emali-t-Tusi, 625/1290.

[10] Nehdžu-l-belaga, izreka 80.

[11] Gureru-l-hikem, 7499.

[12] Tuhafu-l-‘ukul, 218.

[13] Gureru-l-hikem, 3052.

[14] Isto, 9450.

[15] El-Bihar, 1/251/25.

[16] Isto, 13/417/10.

[17] Kenzu-l-‘ummal, 5873.

[18] Emali-s-Saduk, 394/1.

[19] Kenzu-l-‘ummal, 5444.

[20] Gureru-l-hikem, 5258.

[21] Isto, 2272.

[22] Isto, 10916.

[23] El-Kafi, 2/128/1.

[24] Tenbihu-l-havatir, 2/119.

[25] Gureru-l-hikem, 10573.

[26] El-Bihar, 78/255/129.

[27] Isto, 78/312/1.

[28] Isto, 78/370/4.

[29] Gureru-l-hikem, 8706.

[30] El-Bihar, 78/247/73.

[31] Kisasu-l-enbija, 160/176.

[32] El-Bihar, 78/303/1.

  • 17 Novembra, 2022