Novotarija

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Novotarija

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najgore djelo je novotarija. Znajte, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda završava u Vatri.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvaj se da ne uspostaviš novi sunnet (običaj), jer ako rob uspostavi loš sunnet, njemu se pripisuju grijesi za to i grijesi onoga koji će raditi prema novom sunnetu.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Nije uspostavljena novotarija, a da nije zbog toga napušten sunnet. Čuvajte se novotarija i pridržavajte se jasnog puta. Najbolja djela su ona koja imaju prošlost, a najlošija su novotarije.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ništa ne razara vjeru kao novotarije.”[4]

 

Sljedbenici novotarija ‏

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sljedbenici novotarija su najgori ljudi.”[5]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sljedbenici novotarija su psi stanovnika Vatre.”[6]

 

Šta znači novotarija?

1. Imam Ali, mir s njim: “Sljedbenici novotarija su oni koji se protive Božijoj zapovijedi, Njegovoj Knjizi i Njegovom Poslaniku. Oni rade po svom nahođenju i svojim strastima, koliko god da ih je mnogo.”[7]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ko poziva ljude sebi dok među njima ima učeniji od njega, on je zalutali novator.”[8]

 

Izbjegavanje onih koji donose novotarije

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se kloni novatora u vjeri iz mržnje prema njemu, Allah mu ispuni srce sigurnošću i imanom.”[9]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko se nasmiješi onome koji unosi novinu u vjeru, pripomogao je rušenju vjere.”[10]

  

Novotarije i ibadet

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onoga ko postupa po novotarijama u vjeri šejtan ostavlja samog sa ibadetom i nadahnjuje ga skrušenošću i plačem.”[11]

  

Neispravnost djela onih koji donose novotarije

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Malo djela u ispravnom sunnetu bolje je od mnoštva djela u novotarijama.”[12]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah ne prihvata pokajanje onih koji donose novotarije.”[13]

  

Obaveza učenjaka pri pojavi novotarija

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se pojavi novotarija u mom ummetu, neka učenjak pokaže svoje znanje, a ko ne učini tako, neka je proklet od Boga!”[14]


[1] Emali-l-Mufid, 188/14.

[2] El-Bihar, 77/104/1.

[3] Nehdžu-l-belaga, govor 144.

[4] El-Bihar, 78/92/98.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 1095, 1126.

[6] Isto, 1125.

[7] Isto, 44216.

[8] Tuhafu-l-‘ukul, 375.

[9] Kenzu-l-‘ummal, 5599.

[10] El-Bihar, 47/217/4.

[11] El-Bihar, 72/216/8.

[12] Emali-t-Tusi, 385/838.

[13] El-Bihar, 72/216/8.

[14] El-Kafi, 1/54/2.

  • 12 Novembra, 2022