Zvjezdoznanstvo

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Zvjezdoznanstvo

Astronomija

1. Imam Ali, mir s njim: “O ljudi! Čuvajte se naučavanja zvjezdoznanstva, osim onog kojim se nastoji ispravno kretati po kopnu i moru; jer ono navodi na gatanje, a astrolog je kao gatalac, dok je gatalac kao čarobnjak, čarobnjak kao poricatelj Istine, a poricatelj Istine bit će u Džehennemu!”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o zvjezdoznastvu: “To je jedna od poslaničkih nauka.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim, kada mu je bilo saopćeno kakvo mišljenje vlada među ljudima vezano za zabranu bavljenja zvjezdoznanstvom i za štetu koju ona nanosi vjeri: “Nije kako govore: ne šteti tvojoj vjeri!” Zatim dodade: “Govorite o nečemu od čega većinu ne razumijete, a ono malo što razumijete ne donosi korist.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim, kada ga je nevjernik upitao o astrologiji: “Nauka od koje je korist mala, a štete velike… Astrologija protivrječi Allahu u Njegovom znanju jer uobražava da će udaljiti određenje Božije od Njegovih stvorenja.”[4]

5. Abdulmelik ibn Ajen: “Rekao sam Imamu Sadiku, mir s njim: ‘Pogođen sam tim znanjem jer kad god imam kakvu potrebu, gledam u horoskop. Ako vidim da je loše, sjedim i ne idem za tim, a ako vidim horoskop dobrim, uputim se ka onome što mi treba.’ Imam me upita: ‘Upravljaš se prema tome?’ Odgovorih: ‘Da.’ On na to reče: ‘Spali te knjige!’”[5]


[1] Nehdžu-l-belaga, govor 79.

[2] Biharul-envar, 85/235/15.

[3] El-Kafi, 8/195/233.

[4] Biharul-envar, 58/223/3.

[5] El-Fekih, 2/267/2402.

  • 28 Decembra, 2022