Laž

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Laž

I reci: “Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!”[1]
Nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite![2]

1. Imam Ali, mir s njim: “Laž je obmanjivač i varalica.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Probijat ću neistinu, sve dok istina ne izađe iz njenih njedara.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Istina je džennetski, a laž džehennemski put. Svaki put ima svoga pozivaoca.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Učinio je nepravdu istini onaj ko pomogne laž.”[6]

  

Odvajanje istine od laži

1. Imam Ali, mir s njim: “Između istine i laži su četiri prsta. Laž je kad kažeš: ‘Čuo sam’, a istina je kad kažeš: ‘Vidio sam.’”[7]

  

Miješanje istine i laži

Istinu sa neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajite![8]

1. Imam Ali, mir s njim: “Da laž nije pomiješana sa istinom, ne bi ostala skrivena tragaocima za istinom, a da istina nije pomiješana sa laži, svojeglavi bi ostali bez riječi. Međutim, uzeta je šaka ovoga i šaka onoga.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim: “Koliko li je samo zabluda okićeno ajetima iz Božije knjige, kao što su bakreni dirhemi ukrašeni srebrenim prelivom.”[10]

  

Nevjerovanje u laž

1. Imam Sadik, mir s njim: “Allah ne želi da se laž prikaže kao istina. Allah ne želi da se istina u srcu vjernika prikaže kao očita laž. Allah ne želi da laž u srcu nevjernika suprotstavljenog istini poprimi oblik nesumnjive istine. Da nije učinio tako, ne bi se razlikovala istina od laži.”[11]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Srce neće biti uvjereno da je laž istina, niti da je istina laž.”[12]


[1] El-Isra, 81.

[2] El-Enbija, 18.

[3] Gureru-l-hikem, 549.

[4] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 2/185.

[5] Nehdžu-s-se‘ade, 3/291.

[6] Gureru-l-hikem, 6041.

[7] Nehdžu-l-belaga, govor 140.

[8] El-Bekare, 42.

[9] Nehdžu-l-belaga, govor 50.

[10] Gureru-l-hikem, 6969.

[11] El-Bihar, 5/303/12.

[12] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 2/53/39.

  • 14 Novembra, 2022