Snoviđenje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Snoviđenje

Radosna snoviđenja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a., o riječima Allahovim: Za njih su dobre vijesti: “To je lijep san koji vjernik vidi i njime još na Ovome svijetu bude obradovan.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Od poslanstva neće ostati ništa osim radosnih vijesti.” Upitali su: “A šta su radosne vijesti?” Poslanik je rekao: “Istiniti snovi.”[2]

3. Imam Rida, mir s njim: “Kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., ujutro vidio ashabe, pitao bi ih: ‘Da li ima radosnih vijesti?’ Mislio je na snove.”[3]

Podjela snova

1. Imam Bakir, mir s njim: “Kada Božiji robovi zaspu, njihove duše odlaze u nebo. Tako je ono što duša vidi na nebu istina, a ono što vidi u zraku, to su zbrkani snovi.”[4]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Tri su vrste sna: radosna vijest od Allaha vjerniku, strah koji šejtan nameće i zbrkani snovi.”[5]

Tumačenje sna

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada neko od vas usni dobar san, neka ga tumači i obznani, a kada usni ružan san, neka ga ne tumači i ne obznanjuje.”[6]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne treba govoriti san nikome osim vjerniku koji je čist od zavisti i griješenja.”[7]


[1] El-Kafi, 8/90/60.

[2] El-Bihar, 61/177/39; Sahihu-l-Buhari, 6475.

[3] El-Kafi, 8/90/59.

[4] Emali-s-Saduk, 125/16.

[5] El-Kafi, 8/90/61.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 41392.

[7] El-Kafi, 8/336/530.

  • 22 Novembra, 2022