Samilost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Samilost

Poticanje na samilost

Muhammed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.[1]

A uz to da su od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju; oni će biti sretnici![2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Milostivi, Uzvišeni i Hvaljeni milostiv je prema samilosnim ljudima. Budite samilosni prema onima na Zemlji da bi prema vama bili samilosni oni na Nebu.”[3]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dozivat će dozivatelj u Džehennemu: ‘O Premilostivi! O Dobročinitelju! Spasi me Džehennema!’ Allah će zapovjediti meleku i on će ga izbaviti iz Džehennema. Stat će pred Allaha, dž.š., i On će reći: ‘Da li si se smilovao vrapcu?’”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Budi samilostan da bi prema tebi bili samilosni.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Čudim se onome ko se nada samilosti od nadređenog, a nije samilostan prema potčinjenom.”[6]

Oni koji imaju pravo na samilost

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Budi samilostan prema uglednoj osobi koja je ponižena, prema imućnom koji je postao siromašan i učenjaku koji je nastradao u vremenu neznalica.”[7]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Smiluj se skromnim siromasima.”[8]

3. Imam Ali, mir s njim: “Budi samilostan sa djecom iz svoje porodice, a poštuj starije.”[9]


[1] El-Feth, 29.

[2] El-Beled, 17–18.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 5969; Sunenu-t-Tirmizi, 1847.

[4] Isto, 5992.

[5] Emali-s-Saduk, 174/9.

[6] Gureru-l-hikem, 6255.

[7] El-Bihar, 74/405/2.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 5983.

[9] Emali-l-Mufid, 222/1.

  • 22 Novembra, 2022