Nada

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Nada

Poticanje na opravdanu nadu

Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom Putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. A Allah prašta i samilostan je.[1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Svako ko se nada tragalac je, a svako ko strahuje bjegunac je.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim, rekao je nekom ko ga je pitao za savjet: “Ne budi kao onaj koji se nada budućem životu bez djela, te odgađa pokajanje otezanjem nada, koji govori o Ovome svijetu riječima onih koji se ustežu, a radi na njemu poput onih koji žude za njim.”[3]

3. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje o onima koji čine grijehe, a govore da imaju nadu, i stalno su u tom stanju dok ih ne sustigne smrt: “To su ljudi koji su utonuli u svoje nade i maštarije. Oni lažu, oni nemaju nada, jer svako ko ima nadu u nešto, u potrazi je za tim, i svako ko strahuje od nečega, bježi od toga.”[4]

Upozorenje na nadu u nekog ili nešto mimo Allaha

‏1. Imam Ali, mir s njim: “Svaku svoju nadu položi u Allaha, dž.š., i ni u koga mimo Njega ne polaži nade, jer niko nije gajio nadu u nekoga mimo Uzvišenog Allaha, a da mu se ona nije izjalovila.”[5]


[1] El-Bekare, 218.

[2] Emali-l-Mufid, 207/38.

[3] Nehdžu-l-belaga, izreka 150.

[4] El-Kafi, 2/68/5.

[5] Gureru-l-hikem, 2511.

  • 22 Novembra, 2022