Dokolica

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Dokolica

A kada si slobodan, zalaži se u pokornosti i samo za Gospodarem svojim žudi![1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Najteži obračun na Sudnjem danu imat će oni ljudi za koje su drugi radili, a oni sami su bili besposleni. Ako je rad napor, besposlenost je uzrok štete.”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Uzvišenom Allahu mrzak zdrav besposlen čovjek koji se ne zanima ni ovosvjetskim, ni onosvjetskim poslovima.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Dvije su osobine u kojima se iskuša većina ljudi: zdravlje i besposlica.”[4]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Iz dokolice nastaju žudnje.”[5]

5. Imam Ali, mir s njim: “Znaj da je Ovaj svijet kuća iskušenja: neće čovjek u njoj biti ni trenutka u dokolici, a da ta dokolica za njega ne bude povodom kajanja na Sudnjem danu.”[6]

6. Imam Ali, mir s njim: “Kako je lijepo za čovjeka da ima časak za sebe u kojem ga neće niko ometati bilo čime.”[7]

7. Imam Ali, mir s njim: “Ako zaokupljenost predstavlja tegobu, stalna dokolica predstavlja propast.”[8]

8. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim, u dovi: “Bože, zaokupi naša srca sjećanjem na Tebe i liši nas svakog drugog sjećanja, i naše jezike zaokupi zahvalom Tebi, lišenom svake druge zahvale, naše udove pokoravanjem Tebi, lišenim svakog pokoravanja. Omogućiš li nam slobodno vrijeme, učini ga vremenom dobrog ishoda: neka nas u njemu ne ščepa grijeh i neka nas ne sustigne dosada, tako da nas napuste pisari grijeha s hartijom praznom bez zapisanih grijeha naših, a da se pisari dobročinstava udalje od nas u stanju obveseljenosti.”[9]

9. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim, u dovi o ćudorednim svojstvima: “Bože, blagoslovi Muhammeda i porodicu njegovu, zaštiti me od onoga što će mi odvratiti pažnju od robovanja, učini da radim ono o čemu ćeš me sutra pitati i daj mi da provedem dane svoje u onome za šta Si me stvorio!”[10]

10. Imam Zejnu­l­Abidin, mir s njim, u dovi o ćudorednim svojstvima: “Opskrbi me zdravljem u robovanju vremenom za odricanje.”[11]

11. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, u dovi na Arefatu: “Daj mi da kušam, nekim od bezgraničnih obilja Tvojih, okus bivanja slobodnim za ono što Ti voliš i nastojanja u onom što dovodi do bliskosti Tebi i u Tebe i daj mi dar od darova Tvojih. Učini dobitnom trgovinu moju i povratak moj bez gubitka, ispuni me strahom od položaja Tvoga, učini da čeznem za susretom s Tobom.”[12]

12. Imam Kazim, mir s njim: “Allahu je mrzak onaj koji je spavalica, Allahu je odvratan besposlenjak.”[13]


[1] El-Inširah, 7-8.

[2] Tenbihul-havatir, 1/60.

[3] Šerhu Nehdžul-belagati libni Ebil-Hadid, 17/146.

[4] El-Kafi, 8/152/136.

[5] Gurerul-hikem, 9251.

[6] Nehdžul-belaga, pismo 59.

[7] Gurerul-hikem, 9684.

[8] Biharul-envar, 77/419/40.

[9] Es-Sahifetus-Sedždžadijje, dova 11.

[10] Isto, dova 20.

[11] Es-Sahifetus-Sedždžadijje, dova 20.

[12] Isto, dova 47.

[13] El-Fekih, 3/169/3635.

  • 7 Decembra, 2022