Nered, izopačenost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Nered, izopačenost

Ono što kvari obične ljude

Grijeh

Pojavio se nered i na kopnu i na moru zbog onoga što ljudi rade, da bi im On

dao da iskuse kaznu zbog jednog dijela od onoga što rade, ne bi li se povratili.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada čovjek krijući počini grijeh, on će nauditi samo sebi, a kada ga počini javno – a u tome ne bude spriječen – taj će grijeh nanijeti štetu svim ljudima.”[2]

Nesloga

1. Imam Ali, mir s njim: “Tako mi Allaha, dž.š., nikada se nakon poslanika narod ne nađe u neslozi, a da oni koji su bili na krivom putu ne nadvladaju one koji su bili na pravom putu, osim ako to Allah ne poželi.”[3]

Uskraćivanje prava

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ni jedan narod u kojem se ne uzima pravo slabijeg od jačeg bez zamuckivanja neće postati častan.”[4]

Ko su smutljivci

Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste da budu ubijeni.[5]

“Kada carevi osvoje neki grad”, reče ona,“oni ga razore, a ugledne stanovnike

njegove učine poniženim; eto, tako oni rade.”[6]

Kada im se kaže: “Ne remetite red na Zemlji!” odgovaraju: “Mi samo red uspostavljamo!”[7]

I ne slušajte naredbe onih koji pretjeruju, koji na Zemlji ne zavode red već nered prave.[8]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada dvije skupine moga ummeta budu dobre, bit će dobar i moj ummet, a kada se iskvare, iskvarit će se i moj ummet.” Upita neko: “Koje su to skupine, o Poslaniče?” On reče: “Vjerski učenjaci (fakihi) i vladari.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim: “Rasipanje popudbine spada u izopačenost.”[10]

3. Imam Rida, mir s njim: “U nered spada i rasjecanje dirhema i dinara kao i bacanje sjemenke.”[11]

Šta sprječava propast

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Da nema robova Božijih koji obavljaju molitvu, dojenčadi i životinja koje slobodno pasu, zadesila bi vas teška kazna.”[12]

2. Imam Ali, mir s njim: “Kada bi se ljudi, nakon što im se spuste nevolje i blago dati od njih odu, obratili svome Gospodaru s namjerama iskrenim i srca potpuno predanih Njemu, On bi im sigurno vratio sve što je bilo udaljeno i popravio sve što je bilo iskvareno.”[13]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista Allah odvraća propast od naših sljedbenika koji ne obavljaju namaz putem naših sljedbenika koji ga obavljaju, a kad bi se združili u neobavljanju namaza, propali bi. Također Allah, dž.š., odvraća propast od onih naših sljedbenika koji ne daju zekat zahvaljujući onima koji ga daju, a to su riječi Allahove: A da Allah ne suzbija ljude jedne drugima, propala bi Zemlja.”[14]


[1] Er-Rum, 41

[2] Biharul-envar, 100/74/15

[3] Emalil-Mufid, 235/5

[4] Biharul-envar, 77/258/1

[5] El-Maide, 33.

[6] En-Neml, 34.

[7] El-Bekare, 11.

[8] Eš-Šu‘ara, 151-152.

[9] El-Hisal, 37/12.

[10] El-Kafi, 8/24/4.

[11] El-Fekih, 3/167/3625.

[12] Nurus-sekalejn, 1/253/1007.

[13] Nehdžul-belaga, govor 178.

[14] El-Kafi, 2/451/1; El-Bekare, 251.

  • 7 Decembra, 2022