Nasilje – zulum

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Nasilje – zulum

Upozorenje o činjenju nasilja

A Allah silnicima neće ukazati na Pravi put.[1]

Nepravedni zaista neće uspjeti![2]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se nasilja jer ono uništava vaša srca.”[3]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Doći će čovjek na Sudnji dan veseo zbog svojih dobrih djela. Doći će drugi čovjek i reći: ‘Bože, on mi je učinio nasilje!’ Zbog toga će biti uzeto od njegovih dobrih djela i biti pridodato dobrim djelima čovjeka koji je došao tražiti svoje pravo. To će trajati

sve dok mu ne ostane više ni jednoga dobrog djela. Nakon toga, ako dođe neko tražiti svoje pravo, tada će od grijeha onoga koji se žali biti uzeto, a stavljeno u njegove grijehe. Tako će se od njega namirivati prava drugih sve dok ne ode u Džehennem.”[4]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se nasilja jer je ono tama Sudnjega dana.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Nasilje je najteže ružno djelo.”[6]

5. Imam Ali, mir s njim: “Nasilje potklizava korake, briše blagodati i uništava narode.”[7]

6. Imam Ali, mir s njim: “Boga mi, radije bih proveo noć u besanici na trnovitoj drači žestokoj ili bio vučen u lancima kao sužanj nego susreo Boga i Poslanika Njegova na Danu sudnjem kao tlačitelj nad bilo kojom osobom ili kao otimač bilo čega od blaga zemaljskih! A kako bih mogao tlačiti bilo koga radi koristi onoga koji žuri prema nestanku i koji će dugo čekati u zemlji?”[8]

7. Imam Ali, mir s njim: “Boga mi, čak da mi se daje svih sedam prostranstava s onim što je ispod Nebesa njihovih da bih otkazao poslušnost Bogu otimanjem mravu makar jednog zrna ječma, ne bih to učinio!”[9]

8. Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se nasilja, jer ko ga učini, ogorča mu život.”[10]

 9. Imam Ali, mir s njim: “Nema ničeg da brže mijenja blagodati Božije i da toliko požuruje srdžbu Njegovu kao što to čini istrajavanje u nasilju. Zaista Allah čuje pozive onih kojima je nasilje učinjeno, i u zasjedi je nasilnicima.”[11]

10. Imam Ali, mir s njim: “Ko učini nasilje, život mu se uništi.”[12]

11. Imam Ali, mir s njim: “Nasilnika jahača izbacuje iz sedla njegova jahalica.”[13]

12. Imam Ali, mir s njim: “Ko vrši nasilje, ono ga upropaštava.”[14]

13. Imam Sadik, mir s njim: “Zabranio je Poslanik, s.a.v.a., da se jede ono što mrav nosi svojim nogama i ustima.”[15]

Vrste nasilja

1. Imam Ali, mir s njim: “Znajte da su tri vrste nasilja: nasilje koje neće biti oprošteno, nasilje koje neće biti zanemareno bez ispitivanja i nasilje koje će biti oprošteno bez ispitivanja. Nasilje koje neće biti oprošteno je smatrati nekog ili nešto ravnim Bogu. Nasilje

koje će biti oprošteno je nasilje koje čovjek čini sebi činjenjem nekih malih grijeha. A nasilje koje neće biti ispitivano je nasilje ljudi jednih prema drugima.”[16]

Najsramotnije nasilje

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Žestoka srdžba Allahova je nad onim koji čini nepravdu nekome ko nema pomagača, osim Boga.”[17]

2. Imam Ali, mir s njim: “Tlačenje slabih je tlačenje najsramotnije.”[18]

3. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan koji grijeh ima najbržu kaznu za svoga počinitelja: “Ko tlači onoga koji, osim Allaha, nema pomagača, ko uskraćuje sljedovanja i ko posegne za nepravdom u postupanju prema siromašnim.”[19]

4. Imam Ali, mir s njim: “Od najsramotnijih nasilja je tlačiti plemenite.”[20]

5. Imam Bakir, mir s njim: “Kada se približila smrt Aliju ibn Husejnu, mir s njim, privukao me na svoje grudi i rekao mi: ‘Sine moj, savjetujem te onim čime je mene na samrti savjetovao moj otac i onim čime je njega savjetovao njegov otac.’ Reče: ‘Sine, čuvaj se tlačenja onih koji protiv tebe, osim Allaha, dž.š., nemaju pomagača.”[21]

Davanje prilike nasilniku

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah pusti nasilnika tako da on pomisli: ‘Ostavio me!’ Zatim ga kazni teškom kaznom. Uzvišeni Allah slavi Sebe prilikom uništavanja nasilnika pa kaže: ‘Uništeno je gnijezdo nasilničko, neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova!’”[22]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Svevišnji je između dviju riječi dao faraonu četrdeset godina prilike, zatim ga je kaznio i na Ovom, i na Ovom svijetu. Između riječi Božijih Musau i Harunu: Odgovorio Sam na dovu vas dvojice, i davanja do znanja o kakvom je odgovoru riječ proteklo je četrdeset godina.”[23]

Pokajanje nasilnika

Na Dan kada nasilnik ruke svoje bude grizao govoreći: “Kamo sreće da sam bio uz Poslanika.”[24]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Nasilje izaziva kajanje.”[25]

2. Imam Ali, mir s njim: “Dan pravde za nasilnika teži je nego dan tlačenja za tlačenog.”[26]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Ono što potlačeni uzima iz vjere nasilnika više je od onoga što nasilnik uzme iz Dunjaluka potlačenog.”[27]

Upozorenje vezano za pomoć nasilniku

I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći![28]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada nastupi Sudnji dan, bit će objavljeno: ‘Gdje su nasilnici i njihovi pomagači!?’ Ko im je pripremio mastionicu, ili ko im je zavezao torbu i ko je za njih namočio pero u mastilo, pridružite ih njima.”[29]

  2. Imam Sadik, mir s njim: “Nasilnik, njegov pomagač i onaj što je zadovoljan nasiljem trojica su saučesnika.”[30]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Da Emevije nisu našle pisare, one koji će im sakupljati porez, one koji će ratovati za njih i one koji će biti prisutni u njihovoj skupini, nikada ne bi mogli oduzeti naše pravo.”[31]

4. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa ajetom: I ne priklanjajte se onima koji čine nasilje: “Svaki čovjek koji ode do cara i zaželi da on bude živ, pa da ovaj može staviti ruku u džep i izvaditi za nj nešto što će mu dati, spada među one koji se priklanjaju nasilnicima.”[32]

Podsticanje pomaganja potlačenim

Onaj ko se bude za dobro zalagao – bit će i njemu udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao – bit će i njemu udio u kazni. A Allah nad svim bdi.[33]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko od nasilnika vrati potlačenom njegovo pravo, bit će u Džennetu moj prijatelj.”[34]

2. Imam Ali, mir s njim, Hasanu i Husejnu, mir s njima: “Govorite istinu, radite za sevap, budite nasilniku neprijatelji, a potlačenom pomagači.”[35]

3. Imam Kazim, mir s njim, Aliju ibn Jaktinu: “Zaista Allah, dž.š., ima prijatelja među prijateljima nasilnika da bi putem njih odbio nasilnike od svojih prijatelja, a ti si, Ali, jedan od njih.”[36]

Čuvanje od dove potlačenih

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Bojte se dove potlačenog zato što Allah traži njegovo pravo, a zaista Allah ne sprječava pravo onome kome ono pripada.”[37]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Bojte se dove potlačenog, pa makar bio i nevjernik, zato što dova potlačenog nema nikakve prepreke.”[38]

3. Imam Ali, mir s njim: “Dove potlačenih su najubojitije strelice.”[39]


[1] El-Bekare, 258.

[2] El-En‘am, 21; Jusuf, 23.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 7639.

[4] Nihajetu-l-bidajeti ve-n-nihaje, 2/55.

[5] El-Kafi, 2/332/11.

[6] Gureru-l-hikem, 804.

[7] Isto, 1734.

[8] Nehdžu-l-belaga, govor 224.

[9] Isto, govor 224.

[10] Gureru-l-hikem, 2638.

[11] Nehdžu-l-belaga, pismo 53.

[12] Gureru-l-hikem, 7940.

[13] Isto, 5391.

[14] Isto, 7835.

[15] El-Kafi, 5/307/11.

[16] Nehdžu-l-belaga, govor 176.

[17] Kenzu-l-‘ummal, 7605.

[18] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[19] El-Bihar, 75/320/43.

[20] Gureru-l-hikem, 9272.

[21] El-Kafi, 2/331/5.

[22] El-Bihar, 75/322/51.

[23] Nuru-s-sekalejn, 5/500/21.

[24] El-Furkan, 27.

[25] El-Bihar, 75/322/52.

[26] Nehdžu-l-belaga, mudrost 341.

[27] El-Bihar, 75/311/15.

[28] Hud, 113.

[29] El-Bihar, 75/372/17.

[30] El-Kafi, 2/333/16.

[31] Isto, 5/106/4.

[32] Isto, 5/108/12.

[33] En-Nisa, 85.

[34] El-Bihar, 75/359/75.

[35] Isto, 100/90/75.

[36] Isto, 75/349/56.

[37] Kenzu-l-‘ummal, 7597.

[38] Isto, 7602.

[39] Gureru-l-hikem, 2979.

  • 2 Decembra, 2022