Bezvrijedan govor i djelo

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjesra mudrosti
Share

Bezvrijedan govor i djelo

I koji izbjegavaju bezvrijedne stvari.[1]

I oni koji ne svjedoče lažno, i koji, prolazeći pored onoga što je bezvrijedno, prolaze dostojanstveno.[2]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Najvrjedniji ljudi su oni koji se klone onoga što ih se ne tiče.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Bezvrijedan je svaki govor u kojem se ne spominje Allah.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Nemoj se baviti onim što te se ne tiče tako što ćeš napustiti ono što te se tiče.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim, u pismu upućenom Abdullahu ibn Abbasu: “Traži ono što ti je korisno, a izbjegavaj ono što te se ne tiče; zaista je u ostavljanju onoga što te se ne tiče put do onoga što ti je korisno.”[6]

5. Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa ajetom: I koji izbjegavaju beskorisne stvari: “To znači kada neko u vezi sa tobom kaže neispravno ili ono čega nema kod tebe, da se okreneš od njega u ime Allaha.” U drugom rivajetu stoji: “Misli se na pjesmu i nerazborita djela.”[7]


[1] El-Mu’minun, 3.

[2] El-Furkan, 72.

[3] Emalis-Saduk, 28/4.

[4] Biharul-envar, 78/92/101.

[5] Isto, 78/7/59.

[6] Tuhaful-‘ukul, 218.

[7] Medžme‘ul-bejan, 7/157.

  • 19 Decembra, 2022