Susret sa Allahom

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjesra mudrosti
Share

Susret sa Allahom

Želja za susretom

1. El-Mehadždžetu-l-bejda’: “U hadisu se kaže da je Davudu, a.s., Allah, dž.š., objavio: ‘O Davude, stvorio sam srca onih koji žude za Mnom od Svojeg zadovoljstva i stavio sam ih u okrilje svjetlosti Moga lica…’ Davud, a.s., reče: ‘Čime su postigli takav položaj kod Tebe?’ Allah, dž.š., reče: ‘Lijepim mišljenjem o Meni, uzdržavanjem od Dunjaluka i dunjalučara, osamljivanjem sa Mnom i povjeravanjem Meni. Zaista je ovo položaj do kojeg ne stižu, osim oni koji se odreknu Dunjaluka i dunjalučara, i koji uopće ne spominju to dvoje, i koji su posvetili srce Meni i Mene su izabrali umjesto svih stvorenja.’”[1]

2. El-Mehadždžetu-l-bejda’: “O Davude, kada bi znali oni koji su Mi okrenuli leđa kako ih očekujem, i koliko Sam blag prema njima, i koliko želim da se prođu grijeha, umrli bi od želje za Mnom i raspali bi se od ljubavi prema Meni.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a., u dovi: “Tražim od Tebe zadovoljstvo u sudbini, lijep život nakon smrti, užitak gledanja u Tvoje lice i želju da Te vidim i susretnem.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko voli susret sa Allahom, Allah voli susret s njim. Kome je mrzak susret sa Allahom, Allahu je mrzak susret s njim.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim, u pismu upućenom Egipćanima: “Želim susret sa Allahom i očekujem dobivanje dobre nagrade.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Ko voli susret sa Allahom, dž.š., zaboravit će Dunjaluk.”[6]


[1] El-Mehadždžetu-l-bejda’, 8/59­61.

[2] Isto, 8/62.

[3] Mekarimu-l-ahlak, 2/31/2069.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 42121.

[5] Nehdžu-l-belaga, pismo 62.

[6] Gureru-l-hikem, 8425.

  • 19 Decembra, 2022