Čednost, krepost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Čednost, krepost

Poticanje na krepost

I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz

obilja svoga ne pomogne![1]

Neobaviješteni ih zbog skromnosti njihove smatraju imućnima.[2]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah voli stidljivog čovjeka koji nastoji pošteno živjeti, a odvratan Mu je bestidni prosjak koji je nasrtljiv.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Borac na putu Božijem, koji postane šehid, nema veću nagradu od onoga koji može učiniti grijeh, ali ostane krepostan. Kreposni gotovo da postane jedan od meleka.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Čednost je majka svih dobara.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Čednost je najbolje viteštvo.”[6]

5. Imam Ali, mir s njim: “Čednost čuva nefs i udaljava ga od niskosti.”[7]

6. Imam Ali, mir s njim: “Zekat ljepote je čednost.”[8]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Suzdržite se od tuđih žena, pa će se suzdržati od vaših žena.”[9]

Podsticaj na krepost stomaka i stidnih mjesta

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Moj ummet će najviše ići u Vatru zbog trbuha i stidnih mjesta.”[10]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Musa, a.s., je zarad svoje suzdržanosti trbuha i čedne intime radio je osam ili deset godina kao najamnik.”[11]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Robovanje Allahu ne čini se ničim boljim od kreposnog trbuha i čednosti stidnog mjesta.”[12]

Osnova čednosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Korijen čednosti je zadovoljstvo onim što imaš, a njena posljedica je malo tuge.”[13]

2. Imam Ali, mir s njim: “Zadovoljstvo nasušnim hljebom rađa čednost.”[14]

3. Imam Ali, mir s njim: “Vrijednost čovjeka je u mjeri njegove odlučnosti, a čednost njegova je u mjeri njegove časti.”[15]

4. Imam Ali, mir s njim: “Svako ko je pametan bit će i čedan.”[16]

Plod čednosti

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Čednost se grana u zadovoljstvo, poniznost, blagostanje, rahatluk, traženje, skrušenost, sjećanje na Boga, razmišljanje, darežljivost i širokogrudost. Ovo su odličja koja se dijele pametnom čovjeku koji je čedan usljed zadovoljstva Allahom i Njegovom odredbom.”[17]

2. Imam Ali, mir s njim: “Čednost slabi pohotu.”[18]

3. Imam Ali, mir s njim: “Plod čednosti je skromnost.”[19]

4. Imam Ali, mir s njim: “Plod čednosti je očuvanost.”[20]

5. Imam Ali, mir s njim: “Svako ko je čedan, olakša mu se teret grijeha i uzdigne mu se mjesto kod Allaha, dž.š.”[21]

6. Imam Ali, mir s njim: “Uz krepost se djela uvećaju.”[22]


[1] En-Nur, 33.

[2] El-Bekare, 273.

[3] Emalit-Tusi, 39/43.

[4] Nehdžul-belaga, mudrost 474.

[5] Gurerul-hikem, 1168.

[6] Isto, 529.

[7] Isto, 1989.

[8] Isto, 5449.

[9] El-Hisal, 55/75.

[10] El-Kafi, 2/79/5.

[11] Sunen Ibn Madže, 2444.

[12] El-Kafi, 2/79/1.

[13] Metalibus-seul, 50.

[14] Gurerul-hikem, 1512.

[15] Nehdžul-belaga, mudrost 47.

[16] Gurerul-hikem, 7646.

[17] Tuhaful-‘ukul, 17.

[18] Gurerul-hikem, 2148.

[19] Isto, 4637.

[20] Isto, 4593.

[21] Isto, 8597.

[22] Isto, 4238.

  • 2 Decembra, 2022