Ogovaranje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ogovaranje

Zabrana ogovaranja

I ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga a vama je to odvratno. Zato, bojte se Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.[1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “U noći Miradža vidio sam ljude kako noktima grebu svoja lica. Upitah: ‘O Džibrile, ko su ovi ljudi?’ On mi reče: ‘Oni su ogovarali ljude i sramotili njihovu čast.’”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ogovaranje je gore od bluda.” Neko upita: “Kako?” Poslanik odgovori: “Čovjek počini blud, zatim se pokaje i Allah mu oprosti, a čovjeku koji je ogovorio neće biti oprošteno sve dok mu ne oprosti onaj koga je ogovorio.”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ogovaranje je krajnje naprezanje nemoćnog.”[4]

4. Imam Husejn, mir s njim, čovjeku koji je u njegovom prisustvu izložio nekog ogovaranju: “O ti, prođi se ogovaranja, zaista je ogovaranje cviljenje džehennemskih pasa!”[5]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Ne ogovaraj, pa da te ogovaraju, i ne kopaj jamu bratu, pa da padneš u nju! Zaista, onako kako zaslužiš, tako ćeš i dobiti!”[6]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Rekao je neki čovjek Aliju ibn Husejnu, mir s njim: ‘Taj i taj smatra da si zalutao i da uvodiš novotarije u vjeru.’ Reče mu Imam Sedždžad, mir s njim: ‘Nisi očuvao pravo druženja s njim zato što si njegove riječi meni prenio. Ni moje pravo nisi ispunio zato što si mi rekao o bratu nešto što ja ni sam znao! Prođi se ogovaranja, jer to je zavijanje džehennemskih pasa, i znaj da onaj koji mnogo govori o tuđim mahanama, zapravo time svjedoči da ih on u mjeri koliko o njima priča i sam posjeduje.’”[7]

Ogovaranje i vjera

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ogovaranje je pogubnije za vjeru nego odumiranje tkiva za tijelo.”[8]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Onome ko izloži ogovaranju muslimana ili muslimanku Allah, dž.š., neće prihvatiti namaz i post četrdeset dana i noći, osim u slučaju da mu oprosti onaj koga je ogovarao.”[9]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu privest će jednog čovjeka pred Uzvišenog Allaha i dat će mu knjigu njegovih djela u kojoj neće vidjeti svoja dobročinstva. Reći će: ‘Bože, ovo nije moja knjiga! U njoj ne vidim moje pokoravanje!?’ Bit će mu rečeno: ‘Tvoj Gospodar ne griješi niti zaboravlja: djela su ti uništena ogovaranjem ljudi!’ Zatim će biti doveden drugi čovjek kojem će biti data knjiga njegovih djela. U njoj će vidjeti mnogo pokornosti, pa će reći: ‘Bože, ovo nije moja knjiga! Ja zaista nisam bio toliko pokoran!’ Bit će mu rečeno: ‘To je zbog toga što te je taj i taj ogovarao i na taj način su njegova dobra djela pridodata tebi!’”[10]

Značenje ogovaranja

1. Poslanik, s.a.v.a., reče Ebu Zerru: “O Ebu Zerre, čuvaj se ogovaranja! Zaista je ogovaranje gore od bluda.” Rekoh (Ebu Zerr): “Božiji Poslaniče, šta je ogovaranje?” On reče: “Da kažeš o svome bratu ono što on ne voli.” Rekoh: “O Poslaniče, a ukoliko je istina to što sam rekao o njemu?” On reče: “Znaj da kada kažeš o njemu ono što zbilja jeste, tada si ga ogovorio, a kada kažeš o njemu ono što nije tačno, tada si ga oklevetao.”[11]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ogovaranje, to je da kažeš o svome bratu ono što on ne voli da se kaže.”[12]

3. Amr ibn Šu‘ajb, od svoga oca, a on od djeda, da su pred Poslanikom spomenuli nekog čovjeka, rekavši: “Neće jesti dok ga mi ne napitamo, niti će putovati dok ga mi ne povedemo.” Tada im Poslanik reče: “Ogovorili ste ga.” Oni rekoše: “Poslaniče, istinu smo ti o njemu rekli!” On reče: “Dovoljno ti je da o bratu kažeš ono što jeste.”[13]

4. Imam Kazim, mir s njim: “Ko govori čovjeku iza leđa o onome što i drugi znaju i što je istina, nije ga ogovorio, a ko govori iza leđa o njemu ono što jeste, ali ono što ljudi ne znaju, tada ga je ogovorio.”[14]

Koga je dozvoljeno ogovoriti

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Govor iza leđa nije ogovaranje četverice: grješnika koji javno griješi, predvodnika koji laže i koji ne zahvaljuje na učinjenom dobru i ne oprašta pogreške, onog koji se šali na račun majke i onoga koji je izašao iz zajednice muslimana tražeći mahane moga ummeta, isukavši mač prema njemu.”[15]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Do kada treba da se klonite spominjanja izopačenog čovjeka? Razotkrivajte ga onda kada ljudi trebaju biti na oprezu od njega!”[16]

Slušanje ogovaranja

1. Imam Ali, mir s njim: “Onaj koji sluša ogovaranje je poput onoga koji ogovara.”[17]

2. Imam Ali, mir s njim, kada je vidio čovjeka kako ogovara nekog u prisustvu njegovog sina Hasana: “O sine, čuvaj svoje uho od takvih stvari, jer je on pogledao u najprljaviju stvar u sebi i istresao je u tebe.”[18]

3. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim: “Pravo uha je da se čuva od slušanja ogovaranja i slušanja onoga što nije dozvoljeno slušati.”[19]

Nagrada za odbacivanje ogovaranja

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ustane radi svoga brata protiv ogovaranja koje čuje prilikom kakvog skupa i odbaci ga, odbacit će Allah, dž.š., od njega hiljadu loših stvari na Ovom i na Onom svijetu.”[20]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “U čijem prisustvu bude ogovaran njegov brat musliman, a on bude mogao da mu pomogne, ali mu ne pomogne, Allah, dž.š., će ga ostaviti samoga i na Ovom i na Onom svijetu.”[21]

iskupljenje za ogovaranje

1. Poslanik, s.a.v.a., kada je upitan za iskupljenje od ogovaranja: “Kad god se sjetiš onoga koga si ogovarao, traži od Allaha oprost za njegove grijehe.”[22]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada neko od vas izloži ogovaranju svoga brata, neka traži od Allaha oprost, to je iskupljenje za ogovaranje.”[23]


[1] El-Hudžurat, 12.

[2] Tenbihul-havatir, 1/115.

[3] Et-Tergibu vet-terhib, 3/511/24.

[4] Nehdžul-belaga, mudrost 461.

[5] Tuhaful-‘ukul, 245.

[6] Biharul-envar, 75/249/16.

[7] Isto, 75/246/8.

[8] El-Kafi, 2/357/1.

[9] Biharul-envar, 75/258/53.

[10] Džami‘ul-ahbar, 412/1144.

[11] Biharul-envar, 77/89/3.

[12] Kenzul-‘ummal, 8024.

[13] Et-Tergibu vet-terhib, 3/506/13.

[14] El-Kafi, 2/358/6.

[15] Biharul-envar, 75/261/64.

[16] Kenzul-‘ummal, 8074.

[17] Gurerul-hikem, 1171.

[18] El-Ihtisas, 225.

[19] El-Hisal, 566/1.

[20] Emalis-Saduk, 350.

[21] El-Fekih, 4/372.

[22] El-Kafi, 2/357/4.

[23] Kenzul-‘ummal, 8037.

  • 7 Decembra, 2022