Krilatica

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Krilatica

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kada bi prije bitke naređivao ratnu krilaticu, govorio bi: “Neka u vašoj ratnoj krilatici bude jedno od imena Uzvišenog Allaha.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Na dan Bitke na Bedru ratna krilatica ashaba Božijeg Poslanika je bila: ‘O pomognuti, usmrti!’”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Naša ratni poklič u Bici na Bedru je bio: ‘O Božija pobjedo, približi se, približi se!’ Ratni uzvik Imama Husejna je bio: ‘O Muhammede!’, a i naš ratni uzvik je: ‘O Muhammede!’”[3]

Slogan muslimana na Sudnjem danu

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Slogan muslimana na Sirat-ćupriji Sudnjega dana će biti: ‘Nema boga osim Allaha i u Allaha se pouzdaju oni koji se pouzdavaju.’”[4]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Slogan muslimana na Sirat-ćupriji Sudnjega dana će biti: ‘Moj Bože! Sačuvaj nas, sačuvaj nas!’”[5]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Slogan muslimana u tminama Sudnjega dana će biti: ‘Nema boga osim Tebe.’”[6]


[1] Mustedreku-l-vesail, 11/113/12564.

[2] Mustedreku-l-vesail, 11/113/12560.

[3] El-Kafi, 5/47/1.

[4] Mustedreku-l-vesail, 5/357/6079.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 39030.

[6] Isto, 39033.

  • 26 Novembra, 2022