Dom

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Dom

Prostranost stana

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedna od stvari koje predstavljaju sreću za čovjeka muslimana je prostran dom.”[1]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Jedna od životnih nesreća je skučenost doma.”[2]

Upozorenje na gradnju preko potrebe

1. Imam Ali, mir s njim: “Jedna od nevolja čovjeka jeste da sabire ono što neće jesti i gradi ono u čemu neće stanovati. Onda odlazi Uzvišenom Allahu bez da ponese imetak i bez da prenese zgradu.”[3]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Svaka zgrada za kojom nije postojala potreba na Sudnjem danu će predstavljati brigu svom vlasniku.”[4]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ko sagradi kuću iznad svojih potreba, na Sudnjem danu će biti obavezan da je nosi.”[5]

Prodaja kuće

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko proda kuću, pa za taj novac ne kupi nešto slično, u njemu neće imati blagoslova.”[6]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko od vas proda kuću ili imanje, neka zna da mu je imetak uprljan i da nema blagoslova ako novac ne utroši za nešto tome slično.”[7]


[1] El-Kafi, 6/526/7.

[2] Isto, 6/526/6.

[3] Nehdžu-l-belaga, govor 114.

[4] El-Kafi, 6/531/7.

[5] El-Mehasin, 2/446/2531.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 5440.

[7] Isto, 5441.

  • 26 Novembra, 2022