Gostoprimstvo

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Gostoprimstvo

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka srdačno dočekuje goste.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Gost donosi svoju opskrbu, a odnosi grijehe ukućana.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Brzina kojom opskrba stiže čovjeku koji hrani veća je od brzine kojom se nož zarije u grbu deve.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Kuću u koju ne ulaze gosti ne posjećuju meleci.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Kome je Allah dao imetak, neka njime čini dobro rodbini i neka njime uljepšava gostoprimstvo.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim, nakon što su ga jednoga dana vidjeli tužnog pa su ga upitali za razlog, odgovorio je: “Prošla je sedmica otkako nam niko nije došao u goste.”[6]

Koga treba ugostiti

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ugosti hranom onoga koga voliš u ime Boga.”[7]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Nepoželjno je odazvati se pozivu onoga na čijoj sofri ima mjesta samo za bogate, ali ne i za siromašne.”[8]

Podsticaj odazivanja na poziv vjernika

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Savjetujem prisutne i odsutne moga ummeta da odgovore na poziv vjernika, pa makar udaljenost bila i pet milja, jer zaista je takvo postupanje dio vjere.”[9]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Neučtivo je da neko bude pozvan u goste, a da se ne odazove ili da se odazove, ali da ne jede hranu.”[10]

3. Poslanik, s.a.v.a., savjetujući Ebu Zerra: “Ne jedi hranu razvratnika!”[11]

Obavezivanje radi ugošćavanja

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Dovoljno je čovjeku grijeha da smatra bezvrijednom hranu koju je prinio svome bratu, i dovoljno je ljudima grijeha da smatraju bezvrijednim ono što im je brat prinio.”[12]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Neka se niko ne obavezuje radi ugošćavanja više nego što je u mogućnosti.”[13]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Kada ti brat iznenada dođe, posluži ga onim što imaš, a ukoliko ga pozoveš, potrudi se da ga ugostiš.”[14]

4. Imam Rida, mir s njim: “Pozvao je neki čovjek Imama Alija u goste, na što mu je Ali odgovorio: ‘Doći ću pod uvjetom da mi obećaš tri stvari.’ Čovjek reče: ‘Šta to, Zapovjedniče vjernih?’ Imam reče: ‘Nemoj radi mene ništa uzimati izvana, nemoj ništa u kući štedjeti od

mene i nemoj teretiti porodicu!’ Reče: ‘Neka bude kako želiš, o Vođo pravovjernih!” Nakon toga mu se Ali, mir s njim, odazvao na poziv.”[15]

Način ugošćavanja

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko želi da ga vole Allah i Njegov poslanik, neka jede zajedno s gostom.”[16]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada vas neko pozove u goste, nemojte slučajno voditi svoju djecu. Ko učini tako, učinio je zabranjeno djelo i ušao je kao neposlušan u kuću domaćina.”[17]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Gošćenje traje dvije noći. Ako neko bude gost treće noći, on se računa članom porodice i jede isto šta i oni.”[18]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Gošćenje je prvog, drugog i trećeg dana. Nakon toga, sve čime ga uslužiš ubraja se u milostinju.”[19]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Gozba prvog dana je pravo, drugog dana je dobročinstvo, a sve preko toga je pretvaranje i samo zato da bi se o tome pročulo.”[20]

6. Imam Bakir, mir s njim: “Kada neko od vas ode kod brata u goste, neka sjedne na mjesto koje mu domaćin odredi, jer domaćin bolje poznaje stanje i raspored svoje kuće od gosta.”[21]

7. Ibn Ebi Ja‘fur: “Vidio sam nekog gosta u kući Imama Sadika, koji jednoga dana ustade da nešto pomogne. Imam mu to nije dopustio i lično završi taj posao, rekavši: ‘Poslanik, s.a.v.a., zabranio je upošljavanje gosta.’”[22]


[1] Džami‘u-l-ahbar, 377/1053.

[2] El-Bihar, 75/461/14.

[3] El-Mehasin, 2/147/1388.

[4] Džami‘u-l-ahbar, 378/1058.

[5] Nehdžu-l-belaga, govor 142.

[6] El-Bihar, 41/28/1.

[7] Kenzu-l-‘ummal, 25881.

[8] Ed-Da‘vat, 141/358.

[9] El-Mehasin, 2/180/1510.

[10] Kurbu-l-isnad, 160/583.

[11] El-Bihar, 77/84/3.

[12] El-Mehasin, 2/186/1533.

[13] Kenzu-l-‘ummal, 25876.

[14] El-Mehasin, 2/179/1506.

[15] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/42/138.

[16] Tenbihu-l-havatir, 2/116.

[17] El-Mehasin, 2/181/1515.

[18] El-Kafi, 6/283/1.

[19] Isto, 6/283/2.

[20] Isto, 5/368/4.

[21] El-Bihar, 75/451/2.

[22] El-Kafi, 6/283/1.

  • 30 Novembra, 2022