Zarobljenik

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Nije dozvoljeno predati se

1. Imam Ali, mir s njim: “Ko se preda bez teške rane, za njega ne treba dati otkupninu iz državne blagajne, ali ako želi – njegova porodica može isplatiti otkupninu.”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Kada je Božiji Poslanik, s.a.v.a., poslao Alija, mir s njim, da obznani odricanje od nevjernika, zajedno sa njim poslao je i nekolicinu ljudi i rekao je: ‘Svaki koji se preda bez teške rane nije od nas.’”[2]

 

 Dobročinstvo prema zarobljeniku

Hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.[3]

Vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim: “Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, dat će vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam.” A Allah prašta i milostiv je.[4]

1. Imam Ali, mir s njim: “Nahraniti zarobljenika i učiniti mu dobro je obavezno, pa čak i da ga sutra ubiješ.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim, svojoj dvojici sinova, mir s njima, nakon što ga je udario mačem Ibn Muldžem: “Zatvorite ovog čovjeka! Dajte mu hrane i vode i lijepo se ophodite sa njim kao zarobljenikom!”[6]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Nahraniti zarobljenika je obaveza onoga ko ga je zarobio, čak ako je određeno da bude sutradan pogubljen. Bilo da je nevjernik ili neko drugi, zarobljeniku treba dati hranu i vodu i lijepo se odnositi prema njemu.”[7]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ali, mir s njim, hranio je zatvorenika o trošku državne blagajne.”[8]


[1] El-Kafi, 5/34/3.

[2] El-Kafi, 5/34/2.

[3] El-Insan, 8.

[4] El-Enfal, 70.

[5] Vesailu-š-ši‘a, 11/69/3.

[6] Mustedreku-l-vesail, 11/78/12467.

[7] El-Kafi, 5/35/2.

[8] Vesailu-š-ši‘a, 11/69/2.

  • 10 Novembra, 2022