Prepiranje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Pokuđeno prepiranje

Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga.[1]
O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu kreću.[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nijedan narod nije otišao u zabludu, a da se nije pouzdao u prepiranje.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se prepiranja, jer ono donosi sumnju.”[4]

  

Pohvalno raspravljanje

Na Put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima ne najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s Puta Njegova, i On zna one koji su na Pravom putu.[5]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Mi smo oni koji raspravljaju o Božijoj vjeri.”[6]

2. Imam Askeri, mir s njim: “U prisustvu Imama Sadika spomenuto je raspravljanje o vjeri i da Božiji Poslanik, s.a.v.a., i Imami, mir s njima, zabranjuju ovaj postupak. Imam Sadik, mir s njim, reče: ‘Nije raspravljanje potpuno zabranjeno, već je zabranjeno raspravljanje koje nije na najljepši način.’”[7]


[1] El-Hadždž, 3.

[2] El-Mu'min, 4 (Pogledati: Ali ‘Imran, 66; El-A‘raf, 71; El-Enfal, 6; El-Kehf, 54–56; Merjem, 97; El-Hadž, 8, 9, 68; El-Furkan, 50; Eš-Šura, 35; Ez-Zuhruf, 57).

[3] El-Bihar, 2/138/52.

[4] El-Hisal, 615/10.

[5] En-Nahl, 125.

[6] El-Bihar, 2/125/1.

[7] Isto, 2/125/2.

  • 15 Novembra, 2022