Ljubav – ‘išk

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ljubav – ‘išk

Pokuđenost zaljubljenosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Odvojenost je kazna zaljubljenosti.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “I svako ko se zaljubi u nešto, on oslijepi i srce mu oboli. Tada on gleda, ali okom bolesnim, i sluša, ali uhom gluhim. Strasti su mu spržile razum, a svijet ovaj umrtvio srce.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o zaljubljenosti: “Praznih su srca od sjećanja na Allaha pa im Bog daje da okuse ljubav prema drugima.”[3]

Nagrada čednom zaljubljeniku

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko se zaljubi, pa to prikrije i umre u tom stanju – šehid je.”[4]

2. Imam Ali, mir s njim: “Borac na Božijem putu koji postane šehid nema veću nagradu od čovjeka koji ima mogućnost da učini grijeh, ali ostane krepostan.”[5]

Ljubav prema Bogu

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Uzvišeni Allah: ‘Kada mojim robom prevlada zaokupljenost Mnome, učinit ću mu užitak žudnju za Mnom i sjećanje na Mene. A kada mu dam taj užitak, on će se zaljubiti u Mene i Ja ću ga zavoljeti. A kada Me zavoli i kada ga zavolim, uklonit ću prepreke između Mene i njega i učinit ću da to ovlada njime, tako da kada ljudi budu odsutni duhom, on neće biti poput njih.”[6]


[1] Biharul-envar, 78/11/70.

[2] Nehdžul-belaga, govor 109.

[3] Emalis-Saduk, 531/3.

[4] Kenzul-‘ummal, 7000.

[5] Nehdžul-belaga, mudrost 474.

[6] Kenzul-‘ummal, 1872.

  • 2 Decembra, 2022