Adab

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Adab[1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Odgoj je savršenstvo čovjeka.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “O vjerniče, ovo znanje i odgoj zaista su dragocjenosti tvoje duše. Trudi se da ih stekneš. Koliko god ti se uvećaju znanje i odgoj, uveća ti se i vrijednost.”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Odgoj je najljepša ćud.”[4]

4. Imam Ali, mir s njim: “Najvrjednije što očevi ostave svojim sinovima u nasljedstvo jeste odgoj.”[5]

5. Imam Ali, mir s njim: “Zaista, ljudi imaju veću potrebu za lijepim odgojem nego za srebrom i zlatom.”[6]

6. Imam Ali, mir s njim: “Ljepota odgoja je najbolje srodstvo i najčasnije sredstvo.”[7]

7. Imam Ali, mir s njim: “Pouči se lijepom odgoju, jer on je ukras plemenitog roda.”[8]

8. Imam Ali, mir s njim: “Lijep odgoj zamjenjuje plemenit i častan rod.”[9]

9. Imam Ali, mir s njim: “Nema korisnije plemenitosti od lijepog odgoja.”[10]

10. Imam Ali, mir s njim: “Učinio je ništavnim plemenitost svoga roda onaj ko nema lijepog odgoja.”[11]

11. Imam Ali, mir s njim: “Tvoj ukras je lijep odgoj.”[12]

12. Imam Ali, mir s njim: “Nema ukrasa kao što je lijep odgoj.”[13]

Odgoj i razum

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Lijep odgoj je ukras razuma.”[14]

2. Imam Ali, mir s njim: “Svaka stvar ima potrebu za razumom, a razum za odgojem.”[15]

3. Imam Ali, mir s njim: “Odgoj u čovjeku nalikuje na grane kojima je korijen razum.”[16]

4. Imam Ali, mir s njim: “Onaj ko uveća svoj nadzor nad razumom je poput pastira među mnoštvom ovaca.”[17]

5. Imam Hasan, mir s njim: “Uskraćen je za odgoj onaj koji nema razuma.”[18]

Odgajanje duše

1. Imam Ali, mir s njim: “Prihvatite se odgoja svojih duša i odvratite ih od podložnosti navikama.”[19]

2. Imam Ali, mir s njim: “Učitelj i odgajatelj svoje duše zaslužniji je da bude cijenjen i uvažavan od učitelja ljudi.”[20]

Ono što će uroditi odgojem

1. Allah, dž.š., rekao je Isau, a.s.: “Odgoji svoje srce strahom!”[21]

2. Upitan je Isa ibn Merjem, a.s.: “Ko te je odgojio?” On odgovori: “Nije me niko odgojio. Vidio sam odvratnost neznanja, pa sam se udaljio od njega.”[22]

3. Imam Ali, mir s njim: “Lijep odgoj je uzrok čišćenja morala.”[23]

4. Imam Ali, mir s njim: “Onome ko se preda odgoju nedostaci su malobrojni.”[24]

5. Imam Ali, mir s njim: “Sjedaj sa učenim da bi ti se uvećalo znanje, uljepšao odgoj, i očistila duša.”[25]

6. Imam Ali, mir s njim: “Odgoj produbljuje oštroumnost.”[26]

7. Imam Ali, mir s njim: “Kada se uveća znanje, uveća se odgoj i udvostruči se strah od Gospodara.”[27]

Objašnjenje odgoja

1. Imam Ali, mir s njim: “Dovoljno je za odgoj tvoje duše da izbjegavaš ono što ti se kod drugih ne sviđa!”[28]

2. Imam Ali, mir s njim: “Za odgoj roba dovoljno je da u blagodatima ne pripisuje sudruga Gospodaru.”[29]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Odgojio me je otac, mir s njim, trima stvarima. Govorio mi je: ‘O sine moj, ko se druži sa lošim prijateljem neće ostati zdrav; ko ne nadzire svoj jezik, kaje se; ko zalazi na loša mjesta, osumnjičen je.’”[30]

Najbolji odgoj

1. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji odgoj je da se čovjek zaustavi na granici i da ne prelazi svoje mogućnosti.”[31]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji odgoj je ono što te sprječava da činiš ono što je zabranjeno.”[32]

3. Imam Ali, mir s njim: “Jedan od najboljih oblika odgoja je samonadzor u žudnji i strahu.”[33]

Podsticanje na odgoj djeteta

‏1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Poštujte svoju djecu i uljepšajte im odgoj – bit će vam oprošteno!”[34]

2. Imam Ali, mir s njim, Hasanu, mir s njim: “Zaista, mlado srce je kao prazna zemlja: ono što se u nju baci prima se. Zbog toga sam požurio sa tvojim odgojem prije nego što ti srce otvrdne i um se okupira mislima.”[35]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Kada je objavljen ajet O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, ljudi su pitali: ‘O Božiji Poslaniče, kako da čuvamo sebe i svoje porodice?’ Odgovorio je: ‘Činite dobro, potičite svoju porodicu na to i odgojite ih da budu pokorni Bogu.’”[36]

4. Imam Rida, mir s njim: “Naredite svojoj djeci da sami daju sadaku, makar koliko komad hljeba ili šaku nečega, jer sve što se dadne na Božijem putu, ako bude sa čistom namjerom, ma kako da je malo, veliko je.”[37]

Način odgoja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Poučite svoju djecu namazu kada napune sedam godina, a ako napuste namaz u desetoj godini, kaznite ih i odvojite im postelje.”[38]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dijete je sedam godina gospodar, sedam rob, a sedam pomagač. Ako si zadovoljan njegovim moralom u dvadeset i prvoj godini dobro je; u suprotnom, prepusti ga njemu samom, jer ti si se opravdao kod uzvišenoga Boga.”[39]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Dijete se odgaja da posti između petnaeste i šesnaeste godine.”[40]

Šta treba paziti prilikom odgoja

1. Ali ibn Esbat: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., zabranio je odgajanje u srdžbi.”[41]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nagrađivanjem dobročinioca spriječite onoga koji čini zlo.”[42]

3. Imam Ali, mir s njim: “Otklanjanje nedostataka kod dobrih se postiže poštivanjem, a kod loših kažnjavanjem.”[43]

4. Imam Ali, mir s njim: “Brata kori dobrotom prema njemu, a na njegovo zlo odgovori poklanjanjem.”[44]

5. Imam Ali, mir s njim: “Lošeg čovjeka ispravi svojim dobrim djelom i uputi ga na dobro lijepim govorom.”[45]

6. Požalio sam se Ebu-l-Hasanu Musau, mir s njim, na svoje dijete. On reče: “Nemoj ga udarati, već ga se kloni jedno kratko vrijeme.”[46]

Odgajanje Božijim odgojem

1. Imam Ali, mir s njim: “Onoga ko bude odgojen Božijim odgojem, to će odvesti u vječni spas.”[47]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko se ne popravi u Božijem odgoju, neće se popraviti vlastitim odgojem.”[48]

Božiji odgoj

1. Imam Ali, mir s njim: “Nevolja je zaista odgoj za nasilnika.”[49]

2. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Moj Bože, ne odgajaj me Svojom kaznom i ne obmani me Svojom spletkom!”[50]


[1] Učtivost, uglađenost, odgoj.

[2] Gureru-l-hikem, 998.

[3] Miškatu-l-envar, 135.

[4] Gureru-l-hikem, 967.

[5] Isto, 5036.

[6] Isto, 3590.

[7] Isto, 4853.

[8] Isto, 6096.

[9] El-Bihar, 75/68/8.

[10] Isto, 71/428/78.

[11] Tuhafu-l-‘ukul, 96.

[12] Nehdžu-s-se‘ade, 2/50.

[13] Gureru-l-hikem, 10466.

[14] El-Bihar, 77/131/41.

[15] Gureru-l-hikem, 6911.

[16] Isto, 2004.

[17] Isto, 8886.

[18] El-Bihar, 78/111/6.

[19] Gureru-l-hikem, 4522.

[20] El-Bihar, 2/56/33.

[21] Tuhafu-l-‘ukul, 500.

[22] Tenbihu-l-havatir, 1/96.

[23] Gureru-l-hikem, 5520.

[24] Isto, 8271.

[25] Isto, 4786.

[26] Isto, 4333.

[27] Isto, 4174.

[28] El-Bihar 70/73/27.

[29] Isto, 94/94/12.

[30] Tuhafu-l-‘ukul, 376.

[31] Gureru-l-hikem, 3241.

[32] Isto, 3298.

[33] Isto, 5932.

[34] El-Bihar, 104/95/44.

[35] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[36] Mustedreku-l-vesail, 12/201/13882.

[37] El-Kafi, 4/4/10.

[38] Kenzu-l-‘ummal, 45330.

[39] Mekarimu-l-ahlak, 1/478/1649.

[40] El-Bihar, 103/162/6.

[41] El-Bihar, 79/102/2.

[42] Nehdžu-l-belaga, izreka 177.

[43] El-Bihar, 78/82/81.

[44] Isto, 71/427/76.

[45] Gureru-l-hikem, 2304.

[46] El-Bihar, 104/99/74.

[47] Isto, 92/214/13.

[48] Gureru-l-hikem, 9001.

[49] El-Bihar, 81/198/55.

[50] Ikbalu-l-a‘mal, 1/157.

  • 10 Novembra, 2022