Ispričavanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ispričavanje

Čuvanje od onoga zbog čega se mora ispričavati

1. Misbahu-š-šeri‘ah: “Rekao je Poslanik, s.a.v.a.: ‘Čuvaj se onoga zbog čega se moraš ispričavati, jer je u tome skriven širk.’”[1]

2. Imam Husejn, mir s njim: “Čuvaj se onoga zbog čega se moraš ispričavati, jer vjernik ne griješi niti se ispričava, a licemjer svaki dan griješi i traži ispriku.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Vjerniku ne dolikuje da se ponižava.” Rekoh: “Čime ponižava sebe?” Reče: “Time što učini nešto zbog čega se mora ispričavati.”[3]

Podsticaj na prihvatanje isprike

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ne prihvati ispriku, bilo da je ona utemeljena ili nije, neće biti kod mene pored izvora Havda na Sudnjem danu.”[4]

2. Imam Ali, mir s njim: “Prihvati ispriku svoga brata, a ako je ne bude imao, izmisli je sam.”[5]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najrazboritiji ljudi su oni koji najviše prihvataju ispriku.”[6]

4. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Ako te čovjek uvrijedi sa tvoje desne strane, zatim pređe na lijevu stranu pa ti se ispriča, prihvati mu ispriku.”[7]


[1] Misbahu-š-šeri‘ah, 403.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, 248.

[3] Miškatu-l-envar, 50.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 7032.

[5] El-Bihar, 74/165/29.

[6] Gureru-l-hikem, 2988.

[7] El-Bihar, 78/141/34.

  • 2 Decembra, 2022