Ukoliko ovaj sistem postane izrazit u svijetu, tada će u zapadnom svijetu pasti logika liberalne demokratije.

Share

Ukoliko ovaj sistem postane izrazit u svijetu, tada će u zapadnom svijetu pasti logika liberalne demokratije.

Susret imama Hameneija sa stanovništvom Isfahana

Danas, subota 19.11.2022., na godišnjicu obilježavanja požrtvovanosti stanovnika Isfahana i ukopa 370 šehida akcije Muharem u gradu Isfahanu, grupa građanja ove provincije, jutros (subota) je imala susret sa liderom islamske revolucije u husejniji Imam Homeini, r.a.

Lider islamske revolucije u svom obraćanju analizirao je glavni izazov arogantnog svijeta glede Irana pa je rekao: Glavni problem koji svjetska arogancija ima sa Islamskom Republikom sagledan je u tome da ukoliko ovaj sistem bude napredovao i postane izrazit u svijetu, tada će u zapadnom svijetu pasti logika liberalne demokratije.

Ajetullah Hamenei ukazavši na dominaciju zapadnog svijeta nad različitim zemljama koja se temelji na logici liberalne demokratije ukazao je na to da su: U posljednja tri stoljeća, pod izgovorom nepostojanja slobode ili nepostojanja demokratije, pljačkani resursi tih zemalja pa se siromašna Evropa obogatila na račun mnogih bogatih država.

Ukazavši na način na koji zapadnjaci u ime slobode i demokratije djeluju upravo protiv slobode i demokratije dodao je: Afganistan je i blizak i očigledan primjer gdje su amerikanci izvršili vojni atak pod izgovorom da vlast nije narodna, ali nakon dvadeset godina  zločina i pljačke, upravo ta vlast protiv koje su se borili, došla ja na scenu a oni su izašli obrukavši se.

Lider revolucije je dalje kazao: Sada je državno uređenje na temeljima vjere i istinske demokratije u Iranu, dalo identitet svome narodu, i održalo ga u životu i na taj način je zapravo opovrgao logiku zapadne liberalne demokratije.

Ajetullah Hamenei dalje kaže: Neki ljudi unutar države, na osnovu zapadne propagande kažu da u islamskom sistemu nema slobode i demokratije, a upravo iskazivanje ovih riječi je najbolji pokazatelj slobode, isto tako dolazak na vlast vlada koje sa aspekta političkog razmišljanja nisu slične jedna drugoj također je pokazatelj toga da narod ima pravo na izbor i da je islamsko uređenje narodno.

Lider islamske revolucije ukazavši na to da ukoliko bi Islamska Repbulika Iran popustila i predala se pred amerikom i njenom arogancijom i prosipanjem sile, imali bismo manje pritiske, ali oni bi  u tom slučaju stekli dominaciju nad našom zemljom… ovih godina vidimo da kada god je glas Islamske Republike Iran bio glasniji to je nastojanje neprijatelja da napadnu islamsko uređenje bilo jače.

Osnovni i aktuelni izazov naše zemlje jeste “napredak i zaustavljanje i stagnacija i nazadovanje,” jer mi se nalazimo u procesu napretka, ali arogantne sile su uznemirene napretkom islamskog Irana, to ih ljuti i čini srditim.

Također je dodao: Upravo zbog ove ljutnje i srdžbe amerikanci i europljani stupaju na poprište svim svojim silama, ali ne mogu ništa uraditi, upravo onako kako ni prije nisu mogli i kako neće moći ni u budućnosti.

  • 19 Novembra, 2022