Ovosvjetski život

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ovosvjetski život

1. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je nazvan Dunjalukom zato što je bezvrjedniji od svih stvari, a Onaj svijet Ahiretom zato što je u njemu nagrada i sevap.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ljudi su djeca Ovoga svijeta i niko se ne može koriti što voli svoju majku.”[2]

 

Ovaj svijet je ahiretska bašča

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ovaj svijet je ahiretska bašča.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ovim svijetom stiče se Ahiret.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je Uzvišeni Allah stvorio Ovaj svijet radi onoga što će doći poslije njega. On na njemu iskušava stanovnike njegove kako bi pokazao koji će od njih najbolje postupati. Mi nismo stvoreni za Ovaj svijet, niti nam je naređeno da se trudimo radi njega.”[5]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Divan li je Ovaj svijet pomagač za Ahiret.”[6]

 

Pojašnjenje Ovoga svijeta

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ovaj svijet je proklet i ono što je na njemu prokleto je, osim onoga čime se želi zadovoljstvo Allahovo!”[7]

2. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Dvije su vrste Ovoga svijeta: Ovaj svijet koji te dovodi (do Ahireta) i Ovaj svijet koji je proklet.”[8]

 

Uzimanje samo onog što je neophodno od Ovoga svijeta

1. Imam Ali, mir s njim, rekao je čovjeku koji mu se bio požalio na svoju potrebu: “Znaj da si svemu onome što ti stigne od Ovoga svijeta, a veće je od tvoje potrebe, rizničar za drugoga.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ne tražite na njemu više nego što je dovoljno, ne zahtijevajte od njega više od poputnine do Onog svijeta.”[10]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je kuća licemjera i nije kuća bogobojaznih! Zato se okoristi Ovim svijetom toliko da ti tijelo bude uspravno, ostaneš živ i pripremiš opskrbu za proživljenje.”[11]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Položaj Ovoga svijeta u mojim očima je poput položaja lešine. Kada sam primoran, jedem je.”[12]

Ovaj svijet pripada onome ko ga napusti

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., je objavio Ovome svijetu da izmori onoga ko mu služi, a da bude u službi onome ko ga odbaci.”[13]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet pripada onome ko ga napusti, a Onaj svijet onome ko ga traži.”[14]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je poput tvoje sjene: ako zastaneš, i ona zastane, a ako je tražiš, udaljava se.”[15]

 

Nesvjesno kuđenje Ovoga svijeta

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne grdite Ovaj svijet, jer je on vjernikova dobra jahalica. Posredstvom njega stiče se dobro i izbavlja se od zla. Kada Allahov rob kaže: ‘Neka je Allahovo prokletstvo na Ovaj svijet’, Ovaj svijet kaže: ‘Neka je Allahovo prokletstvo na nepokornijeg od nas svome Gospodaru.’”[16]

2. Imam Ali, mir s njim, čuvši nekoga kako grdi Ovaj svijet, reče: “O ti koji grdiš Ovaj svijet, o ti koji si prevaren varkom njegovom i zaveden krivdama njegovim! Zavaravaš li se Svijetom ovim, pa ga onda grdiš?! Ili ti okrivljuješ njega, ili će on okrivljavati tebe?! Kad te je smeo i kad zavarao?! Svijet ovaj je doista kuća istine za onoga koji postupa sa istinom prema njemu, mjesto sigurnosti za onoga koji ga razumije, kuća imetka za onoga koji se iz njega opskrbljuje!”[17]

 

Svojstva pokuđenog Dunjaluka

1. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je pijaca gubitka.”[18]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je bojište propasti razumā.”[19]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je rudnik zla i mjesto obmane.”[20]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je bašča zla.”[21]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet ponižava.”[22]

 

Ljubav prema Ovom svijetu izvor je svake greške

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najveći od velikih grijeha je ljubav prema Ovom svijetu.”[23]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ljubav prema Ovom svijetu je korijen svakoga grijeha i početak svakog prestupa.”[24]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Traženje onoga što će te popraviti nije ljubav prema Ovom svijetu.”[25]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ljubav prema Ovom svijetu je izvor svake greške.”[26]

 

Plodovi ljubavi prema Ovom svijetu

1. Imam Ali, mir s njim: “Ljubav prema Ovom svijetu kvari razum, čini srce gluhim za slušanje mudrosti i polučuje bolnu kaznu.”[27]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ljubav prema Ovom svijetu prouzrokuje žudnju.”[28]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ko je svoje srce vezao za Ovaj svijet, vezao ga je za tri osobine: tugu koja ne prestaje, nadu koja se ne ostvaruje i želju koja nije dostižna.”[29]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ko se više bude vezao za Ovaj svijet, njegovo odvajanje će biti veća nesreća.”[30]

 

Pogled Imama Alija na Ovaj svijet

1. Imam Ali, mir s njim: “Tako mi Allaha, Ovaj svijet vaš niži je u mojim očima od kosti krmka u ruci gubavca.”[31]

2. Imam Ali, mir s njim: “U mojim očima Ovaj svijet vaš nije bolji od kihanja koze.”[32]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj vaš svijet beznačajniji mi je od lista u ustima cvrčka koji ga žvače. Šta imaju prolazne blagodati sa Alijem?”[33]

4. Imam Ali, mir s njim: “Što dalje od mene, o svijete! Uže tvoje jest na plećima tvojim, budući da sam se oslobodio iz tvojih kandži, izbavio se iz tvojih mreža i izbjegao hodanje po klizavim mjestima tvojim.”[34]

5. Imam Ali, mir s njim: “Upozoravam vas na oprez prema Ovom svijetu, budući da je on sladak i zelen, okružen požudama, te voljen radi bliskih naslada njegovih.”[35]

6. Imam Ali, mir s njim: “Budite oprezni spram Svijeta ovoga jer se za njegovo dozvoljeno polaže račun, a za zabranjeno se kažnjava. Početak njegov je neprijatnost i poteškoća, a svršetak nestajanje.”[36]

7. Imam Ali, mir s njim: “Budite oprezni spram Svijeta ovoga, nevjernog varalice, koji se ukrasio svojim nakitom i opčarao svojim obmanama pa postao poput mlade, koja se prikazuje dok su oči uprte u nju.”[37]

8. Imam Ali, mir s njim: “Budite zato vrlo oprezni spram Svijeta ovog jer je nevjeran, lukav i varav, daje i uskraćuje, pokriva odjećom i razotkriva.”[38]

9. Imam Ali, mir s njim: “Budite oprezni spram Svijeta ovoga jer je on neprijatelj prijatelja Božijih i neprijatelj Njegovih neprijatelja. Prijatelje Božije rastužuje, a neprijatelje obmanjuje.”[39]

Izbjegavanje obmane Ovoga svijeta

Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na Ovom svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.[40]
Neka vas nikako život na Ovom svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba![41]

1. Imam Ali, mir s njim: “Znajte da je Ovaj svijet kuća velike obmane i izdaje. Svakoga dana on se vjenčava, a svake noći ubija svoju porodicu. Svakoga trenutka on rastavlja skupine ljudi.”[42]

2. Imam Ali, mir s njim: “Neka vas ne obmanjuje mnoštvo onoga što vas ushićuje na Ovom svijetu zbog neznatnosti onoga što će sa vama otići.”[43]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je varljiv i sve što postoji na njemu je varljivo. On je prolazan i sve što postoji na njemu mora nestati. Nema dobra u njegovim opskrbama, osim u bogobojaznosti.”[44]

Ovaj svijet obmanjuje jedino neznalicu

1. Imam Ali, mir s njim: “O Dunjaluče, obmani onoga koji ne poznaje tvoje lukavstvo i kome su skrivene tvoje varke!”[45]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je plijen glupih.”[46]

3. Imam Ali, mir s njim: “Veseliti se zbog Ovoga svijeta je glupost.”[47]

 

Upozorenje na osjećanje sigurnosti na Ovom svijetu

Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na Ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni – prebivalište njihovo bit će Džehennem, zbog onoga što su radili.[48]

1. Imam Ali, mir s njim, o riječima Uzvišenoga Allaha: Ispod njega (zida) je bilo blago za njih dvojicu: “To blago je bila zlatna ploča na kojoj je pisalo: Čudim se onome koji gleda u Ovaj svijet i promjene stanja njegovih stanovnika, ali i pored toga pouzda se u njega!”[49]

2. Imam Ali, mir s njim: “Posmatraj Ovaj svijet pogledom onih koji se ustežu od njega. Ubrzo će on stanovnike svoje udaljiti i ražalostiti one koji su živjeli u raskoši. Neka te ne obmanjuje mnoštvo onoga što te ushićuje od Ovoga svijeta zbog malehnosti onoga što će od njega otići sa tobom.”[50]

3. Imam Ali, mir s njim: “Posmatraj Ovaj svijet pogledom isposnika koji ga napušta, a ne posmatraj ga pogledom opijenog zaljubljenika.”[51]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Ako je Ovaj svijet prolazan, čemu onda povjerenje i smirenost zbog njega?!”[52]

 

Opasnost davanja prednosti Ovome svijetu

Onda će onome koji je obijestan bio i život na Ovom svijetu više volio Džehennem prebivalište postati sigurno.[53]

1. Lukman, a.s., savjetujući svoga sina reče: “Prodaj Ovaj svijet svoj za Budući – zaradit ćeš oba. Ne prodaj Onaj svijet za Ovaj svijet, jer izgubit ćeš oba.”[54]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko bude robovao Ovome svijetu i dao prednost njemu pred Ahiretom, njegov svršetak će biti zastrašujući.”[55]

3. Imam Ali, mir s njim: “Kad god ljudi odustanu od nečega što se odnosi na njihovu vjeru da bi popravili svoje ovosvjetske poslove, Allah će im dosuditi ono što je štetnije od toga.”[56]

 

Ovaj svijet je zatvor za vjernika

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ovaj svijet nije ugodan nijednome vjerniku, a kako bi i bio kada je on zatvor i nesreća za njega?!”[57]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ovaj svijet je vjernikov zatvor, kabur je utvrda njegova, a Džennet njegovo mjesto. Za nevjernika Ovaj svijet je Džennet, grob je zatvor njegov, a Džehennem boravište njegovo.”[58]

Opasnost od pridavanja velikog značaja Ovome svijetu

1. Imam Ali, mir s njim: “Kome Ovaj svijet bude najveća briga, produžuje mu se nesreća i tuga.”[59]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ko osvane i zanoći, a Ovaj svijet mu je najveća briga, Allah mu pred oči stavi siromaštvo, a posao mu učini složenim. Neće ostvariti od Ovoga svijeta ništa, osim onoga što mu Gospodar udijeli. Ko osvane i zanoći, a Onaj svijet mu je najveća briga, Allah mu podari bogato srce i uredi mu posao.”[60]

Beznačajnost Ovoga svijeta kod Allaha

A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju, i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju, i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na Ovom svijetu, a Onaj svijet u Gospodara tvoga bit će za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.[61]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah: ‘Da nije Moga roba vjernika, umotao bih glavu nevjernika desetinama dragulja.’”[62]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Da Ovaj svijet vrijedi kod Allaha koliko krilce muhe, ne bi napojio nevjernika i bezbožnika ni gutljajem vode sa njega!”[63]

3. Imam Ali, mir s njim: “Božije nepridavanje važnosti Ovom svijetu vidljivo je i u tome što se prema Njemu griješi u njemu i što se ne može postići ono što je kod Njega, osim napuštanjem njegovim.”[64]

4. Imam Husejn, mir s njim: “Od bezvrijednosti Ovoga svijeta kod Uzvišenog Allaha je i to što je glava Jahjaa ibn Zekerijjaa poklonjena jednoj od bludnica Benu Israila.”[65]

Suprotstavljenost Ovoga svijeta Budućem

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude volio Ovaj svoj svijet, nanio je štetu Onome svom svijetu.”[66]

2. Imam Ali, mir s njim: “Sigurno, Dunjaluk i Ahiret dva su neprijatelja, jedan naspram drugoga, i dva puta različita. Zato, onaj ko voli Svijet ovaj i prijateljuje sa njim mrzi Svijet onaj i neprijateljski se odnosi prema njemu. Njih dva su poput istoka i zapada. Kad god se onaj ko hodi između njih približi jednom udalji se od drugoga. Uz to, njih dva su kao dvije inoče.”[67]

3. Imam Ali, mir s njim: “Gorčina Svijeta ovog jest slast Svijeta onog, a slast Svijeta ovog jest gorčina Svijeta onog.”[68]

4. Imam Ali, mir s njim: “Traženje sastavljanja Ovoga svijeta i Onog je varka duše.”[69]

5. Imam Ali, mir s njim: “Niko se nije nasladio Ovim svijetom, a da na Sudnjem danu neće tugovati zbog toga.”[70]

6. Imam Ali, mir s njim: “Bogatstvo Ovoga svijeta je siromaštvo Ahireta.”[71]

7. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Tako mi Allaha, Svijet ovaj i Budući su poput dva tasa vage: ako se jedan spusti, drugi se podigne.”[72]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Posljednji poslanik koji će ući u Džennet je Sulejman ibn Davud, a.s., zbog onoga što mu je bilo dato na Ovom svijetu.”[73]

 

Sjedinjenost Ovoga i Onoga svijeta

I Allah im je dao nagradu na Ovom svijetu, a na Onom svijetu dat će im nagradu veću nego su zaslužili, a Allah voli one koji dobra djela čine.[74]

1. Imam Ali, mir s njim: “Imetak i sinovi su sjeme Ovoga svijeta, a dobro djelo je sjeme Budućeg svijeta. Allah nekada sjedini oboje za neki narod.”[75]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ako učiniš da tvoja vjera slijedi tvoj ovosvjetski život, upropastio si svoju vjeru i Ovaj svoj svijet, a na Onome svijetu bit ćeš gubitnik. Ako učiniš da tvoj ovosvjetski život slijedi tvoju vjeru, očuvao si i Ovaj svijet, a na Onome svijetu bit ćeš spašen.”[76]

3. Imam Kazim, mir s njim: “Dajte dušama vašim od Ovoga svijeta ono što žele od dozvoljenog, u mjeri koja neće okaljati čast i neće preći u rasipanje. Pomozite se time u ispunjenju poslova vjere, jer preneseno je: ‘Nije od nas onaj ko odbaci Ovaj svijet zbog vjere ili odbaci vjeru zbog Ovoga svijeta.’”[77]

Šta je ustvari Ovaj svijet?

Navedi im kao primjer da je život na Ovom svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho, i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može![78]

1. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je poput tvoje sjene: ako zastaneš, i ona zastane, a ako je tražiš, udaljava se.”[79]

2. Imam Kazim, mir s njim: “Ovaj svijet je poput zmije. Dodir njen je nježan, a u utrobi joj je smrtonosni otrov. Izbjegavaju je razumni, a neuka djeca pružaju ruke ka njoj.”[80]

3. Imam Kazim, mir s njim: “Ovaj svijet je poput morske vode. Koliko god da je se žedan napije, njegova žeđ biva veća, dok ga ne ubije.”[81]

4. Imam Kazim, mir s njim: “Ukazao se Ovaj svijet Isau, a.s., u liku plavooke žene. Isa, a.s., ju je pitao: ‘Koliko si se puta udavala?’ Ona reče: ‘Mnogo.’ Isa, a.s., upita: ‘Svi su se razveli od tebe?’ Ona reče: ‘Ne, sve sam ih ubila.’ Reče Isa, a.s.: ‘Teško tvojim preostalim muževima! Kako ne uzimaju pouku od prijašnjih?!’”[82]

 

Svojstva Ovoga svijeta

Kome hoće Allah daje u obilju, i uskraćuje. Oni se raduju životu na Ovom svijetu, a život na Ovom svijetu prema Onom svijetu samo je prolazno uživanje.[83]

1. Tenbihu-l-havatir: “Preneseno je da je Džebrail, a.s., rekao Nuhu, a.s.: ‘O ti najdužega života među poslanicima! Kakvim si vidio Ovaj svijet?’ Nuh, a.s., reče: ‘Poput kuće sa dvoja vrata. Ušao sam u nju na jedna, a izašao na druga.’”[84]

2. Isa, a.s.: “Zaista, Ovaj svijet nije ništa više od jedne stepenice. Zato pređi preko nje i ne uređuj je.”[85]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ovaj svijet u odnosu na Budući nije ništa do primjera kada neko od vas stavi prst u more, pa neka gleda s čime se vraća.”[86]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ovaj svijet je trenutak. Zato ga provedite u pokornosti.”[87]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je odlazeći i nestajući. Ako on ostaje za tebe, ti ne ostaješ za njega.”[88]

6. Imam Ali, mir s njim: “O ljudi, doista je Svijet ovaj mjesto prolaska, dok je Svijet onaj mjesto stalnog boravka. Zato, od mjesta prolaska uzmite za mjesto stalnog boravka.”[89]

7. Imam Ali, mir s njim: “Svijet ovaj je mjesto prolaska prema Kući stalnog boravka. Ljudi na njemu dijele se na dvije skupine: one koji su se prodali, pa se upropastili, i one koji su sebe otkupili, pa se oslobodili.”[90]

8. Imam Bakir, mir s njim: “Ovom svijetu daj položaj kuće koju nastaniš, a potom odseliš iz nje, ili imetka kojeg si vidio u snu, ali čim si se probudio, ništa od njega nisi našao kod sebe. Ovaj primjer sam ti naveo zato što je Ovaj svijet kod razumnih i onih koji vjeruju u Allaha poput premještanja sjenki.”[91]

9. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista je Ovaj svijet za učenjake poput hlada.”[92]

10. Imam Kazim, mir s njim: “Lukman je rekao svome sinu: ‘Ovaj svijet je duboko more, u njemu su se utopili brojni ljudi. Na njemu bogobojaznost treba da ti bude brod, iman tovar, jedro mu je oslanjanje na Allaha, jarbol mu je razum, kapetan znanje, kormilo strpljivost.’”[93]

 

Ovaj svijet je kuća ispunjenja nevoljama

1. Imam Ali, mir s njim: “To je kuća opkoljena iskušenjima i poznata po varljivosti. Stanja njena nisu trajna i oni koji je nastanjuju neće ostati neoštećeni. Uvjeti su njeni različiti, a vremena promjenljiva. Prijekora je dostojan život u njoj. Sigurnost u njoj ne prebiva.”[94]


[1] ‘Ilelu-š-šerai‘, 2/1.

[2] Nehdžu-l-belaga, izreka 303.

[3] ‘Avaliju-l-leali, 1/267/66.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 156.

[5] Isto, pismo 55.

[6] El-Bihar, 73/127/126.

[7] Kenzu-l-‘ummal, 6088.

[8] El-Kafi, 2/317/8.

[9] El-Bihar, 73/90/61.

[10] Nehdžu-l-belaga, govor 45.

[11] Metalibu-s-seul, 52.

[12] El-Bihar, 78/193/7.

[13] Emali-s-Saduk, 230/9.

[14] El-Bihar, 73/81/43.

[15] Gureru-l-hikem, 9818.

[16] El-Bihar, 77/178/10.

[17] Nehdžu-l-belaga, izreka 131.

[18] Gureru-l-hikem, 396.

[19] Isto, 921.

[20] Isto, 1473.

[21] Isto, 401.

[22] Isto, 3.

[23] Kenzu-l-‘ummal, 6074.

[24] Tenbihu-l-havatir, 2/122.

[25] Kenzu-l-‘ummal, 5439.

[26] El-Kafi, 2/315/1.

[27] Gureru-l-hikem, 4878.

[28] Gureru-l-hikem, 4872.

[29] El-Kafi, 2/320/17.

[30] Isto, 2/320/16.

[31] Nehdžu-l-belaga, izreka 236.

[32] Isto, govor 3.

[33] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 11/246.

[34] Nehdžu-l-belaga, pismo 45.

[35] Isto, govor 111.

[36] El-Bihar, 78/23/88.

[37] Isto, 73/108/109.

[38] Nehdžu-l-belaga, govor 230.

[39] Nehdžu-s-se‘ade, 3/202.

[40] Ali ‘Imran, 14.

[41] Lukman, 33.

[42] Nehdžus-se‘ade, 3/174.

[43] El-Bihar, 73/118/109.

[44] Nehdžu-l-belaga, govor 111.

[45] Gureru-l-hikem, 6413.

[46] Isto, 1110.

[47] Isto, 454.

[48] Junus, 7–8.

[49] Me‘ani-l-ahbar, 200/1.

[50] El-Bihar, 78/20/79.

[51] Gureru-l-hikem, 2386.

[52] El-Bihar, 73/88/54.

[53] En-Nazi‘at, 37–39.

[54] El-Bihar, 13/422/17.

[55] El-Hisal, 632/10.

[56] Nehdžu-l-belaga, izreka 106.

[57] Kenzu-l-‘ummal, 6090.

[58] El-Hisal, 108/74.

[59] El-Bihar, 73/81/43.

[60] El-Kafi, 2/319/15.

[61] Ez-Zuhruf, 33–35.

[62] Et-Temhis, 47/73.

[63] Emali-t-Tusi, 531/1162.

[64] Nehdžu-l-belaga, izreka 385.

[65] El-Bihar, 44/365.

[66] El-Bihar, 73/81/43; El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, 7897.

[67] Nehdžu-l-belaga, izreka 103.

[68] Isto, izreka 251.

[69] Gureru-l-hikem, 5995.

[70] Isto, 9618.

[71] Isto, 4705.

[72] El-Hisal, 64/95.

[73] El-Bihar, 14/74/16.

[74] Ali ‘Imran, 148.

[75] Nehdžu-s-se‘ade, 3/127.

[76] Gureru-l-hikem, 3750.

[77] El-Bihar, 78/321/18.

[78] El-Kehf, 45.

[79] Gureru-l-hikem, 9818.

[80] El-Bihar, 78/311/1.

[81] Tuhafu-l-‘ukul, 396.

[82] El-Bihar, 78/311/1.

[83] Er-Ra‘d, 25.

[84] Tenbihu-l-havatir, 1/131.

[85] El-Hisal, 65/95.

[86] El-Bihar, 73/119/110; Sunenu-t-Tirmizi, 2245.

[87] Isto, 77/164/2.

[88] Gureru-l-hikem, 1802.

[89] Nehdžu-l-belaga, govor 203.

[90] Isto, izreka 133.

[91] El-Kafi, 2/133/16.

[92] El-Bihar, 73/126/123.

[93] El-Kafi, 1/16/12.

[94] Nehdžu-l-belaga, govor 226.

  • 21 Novembra, 2022