Scroll to top
Podijeli

Reakcije uleme i zvaničnika povodom smrti ajetullaha Muhakkika Kabulija13. Juna 2019.

Reakcije uleme i zvaničnika povodom smrti ajetullaha Muhakkika Kabulija

 

Poruka sućuti ajetullaha Muhammed Ishak El-Fajjada

S imenom Allaha, Svemilosnog Milostivog

I oni koje kada zadesi nesreća kažu: Zaista mi Allahovi smo, i zaista mi Njemu se vraćamo. Istinu je rekao Allah, Svevišnji, Veličanstveni!

Poštovani šejhu Mehdi Muhakkik i braćo,

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

S velikom tugom i žaljenjem primili smo vijest o preseljenju cijenjenog alima, poštovanog ajetullaha hadži šejha Kurban Alija Muhakkika, k.s.

Svoj blagodarni život proveo je u proučavanju i podučavanju u naučnim centrima houze Nedžefu ešrefa i Koma, i pored stizanja do duhovnih savršenstava, nije se libio pomagati učenicima vjerskih nauka i širiti i predavati znanja Ehli bejta, a.s… na kraju odazvao se pozivu svoga Gospodara pošavši Mu u susret.

Pored izražavanja sućuti njegovim najbližim i učenicima naučnih centara houze, i plemenitim afganistancima te ostalim dragim prijateljima, molim Uzvišenog Allaha da mu podari uzvišene stepene, i išćem od Njega da ga pod okriljem Svoje milosti i oprosta proživi u Džennetu sa čistim evlijama Muhammedom, s.a.v.a., i njegovim Ehli bejtom, a.s., i da njegovoj porodici i prijateljima podari strpljenje i lijepu nagradu. Nema snage niti moći osim sa Allahom, Svevišnjim, Veličanstvenim.

Muhammed Ishak El-Fajjad

7. šewal, 1440. godina po H.

 

Poruka sućuti ajetullaha Hameneija

 

Povodom preseljenja vrijednog alima ajetullaha

hadži šejha Kurban Alija Muhakkika Kabulija, r.a.,

izražavam sućut braći Afganistancima,

posebno njegovoj cijenjenoj porodici, sljedbenicima,

naklonjenicima i učenicima, i od Allaha molim

uzvišene stepene, milost i oprost za njega.

 

Sejjid Ali Hamenei

12. 06. 2019. godine

 

 

Poruka sućuti ajetullaha Mekarim Širazija

S imenom Allaha, Svemilosnog Milostivog

Puno nas je rastužila bolna vijest o preseljenju cijenjenog ajetullaha Muhakkika Kabulija, k.s.

Ovaj veliki alim, bio je čovjek pun ljubavi i milosti, skrušen, uvijek na usluzi napaćenim ljudima i zaklon za ljude kojima je učinjena nepravda, posebno za ugrožene Afganistance, a specijalno za učenike i učene.

Ovaj plemeniti, veoma milostivi alim, volio je biti na usluzi vjeri, nikada se nije miješao u unutarnja pitanja Irana, već nastavio je svojim ispravnim putem. Zbilja, Afganistanska ulema i učenjaci izgubili su važnu podršku i nadam se da će biti onih koji će nastaviti put ovog velikog čovjeka.

Tog velikog alima veoma su mučila neslaganja među braćom Afganistancima i uvijek im je savjetovao kompromis.

Izražavam sućut povodom ovog velikog gubitka svim alimima i učenjacima naučnih centara houze, posebno afganistanskim houzama i časnom narodu Afganistana, posebno njegovim bližnjim. Nek mu duša bude u milosti Božijoj i da bude proživljen sa dušama Muhammeda, s.a.v.a., i njegovog Ehli bejta, a.s.

 

Poruka sućuti ajetullaha el-u’zme Nurija Hamedanija

 

Primio sam vijest o preseljenju cijenjenog alima ajetullaha Muhakkika Kabulija, s velikom žalošću.

Ovaj revnosni alim, odgajan je u dvijema velikim naučnim houzama, Nedžefu i Komu, gdje je prisustvovao katedrama velikana, imao je čast biti učenik rahmetli Imama Homeinija, a svoj časni život posvetiti promicanju kulture i naučavanja Ehli bejta, a.s.

Izražavam sućut povodom preseljenja ovog revnosnog fakiha, Imamu našeg vremena, ubrzao Allah njegov dolazak, njegovoj porodici, sinovima, učenicima, sljedbenicima, posebno narodu i naučnim centrima Afganistana, moleći Boga da mu da uzvišeno mjesto.

 

Iz poruke sućuti ajetullaha Muhammeda Asifa Muhsinija

 

Preselio je pobožni i bogobojazni alim, cijenjeni ajetullah, šejh Kurban Ali Muhakkik Kabuli, koji je svoj život posvetio borbi na Božijem putu, poučavanju i odgajanju učenika vjerskih nauka, bio je čvrsti oslonac za naučne centre houze, talabe i vjernike, koji je u delikatnim trenucima svojim uputama usmjeravao ljude u pravom smjeru.

 

 

Iz poruke sućuti Muhameda Ešrefa Ganija, predsjednika Afganistana

 

S velikom tugom primio sam vijest da je revnosni alim i istaknuti fakih, cijenjeni ajetullah el-u’zma Muhakkik Kabuli, preminuo usljed bolesti odazvavši se pozivu smrtnog časa, pohitavši u kuću vječnosti…

Merhum Muhakkik Kabuli bio je prethodnica džihada i prenošenja vjerskih i islamskih vrijednosti, imao je bitnu ulogu u razjašnjavanju i upućivanju islamskog društva…

Sljedeće sedmice u Aragu biti će upriličen tevhid pred dušu merhuma ajetullaha Muhakkika Kabulija uz prisustvo sunijske i šiijske uleme kao i visokih državnih zvaničnika.

 

Iz poruke sućuti Abdullaha Abdullaha, izvršnog direktora (premijera) vlade Afganistana

 

S velikom žalošću primio sam vijest da je ajetullah Kurban Ali Muhakkik Kabuli, jedan od istaknutih alima islamskog svijeta, i cijenjeni šiijski mardža’ preminuo usljed bolesti, odazvavši se Božijem pozivu, da krene Njemu u susret…

Merhum ajetullah Muhakkik Kabuli bio je jedan od utjecajnih autoriteta naše države. Njegova neumorna zalaganja na putu širenja islamskog nauka i čiste vjerske kulture, vrijedna je svake pohvale i poštovanja.

 

Iz poruke sućuti Muhammed Kerima Halilija, šefa visokog vijeća za mir

 

Preseljenje istaknutog i cijenjenog alima i šiijskog mardža’ taklida, ajetullaha el-u’zme, Muhakkika Kabulija je veoma tužan događaj za mene kao i za njegove mukallide širom svijeta. Izražavam sućut povodom tog nenadoknadivog gubitka cijenjenim mardža’ima, naučnim centrima houza, muslimanima svijeta i pobožnim Afganistancima, posebno njegovoj čestitoj rodbini.

 

 

Poruka sućuti doktora Hasana Ruhanija

 

S imenom Allaha, Svemilosnog Milostivog

Zaista mi smo Allahovi i zaista Njemu se vraćamo

Rastužila me vijest o preseljenju revnosnog alima ajetullaha hadži Kurban Alija Muhakkika Kabulija.

Ovaj istaknuti fakih, cio svoj blagodarni život posvetio je zalaganju na putu promicanja škole čistog i bezgriješnog Ehli bejta, a.s., poučavanju islamskog nauka u naučnim centrima houza, ostavivši za sobom vrijedna naučna dijela i rezultate.

Ovim povodom izražavam sućut naučnim centrima houza, učenicima, njegovoj cijenjenoj porodici, narodu Afganistana, a od Allaha, dž.š., molim da ga uzdigne na visoke stupnjeve, a njegovoj porodici da podari strpljivost i zdravlje.

Hasan Ruhani

Predsjednik Islamske Republike Iran

 

Poruka sućuti Muhammeda Dževada Zarifa

 

Povodom preseljenja istaknutog alima i fakiha, cijenjenog mardža’e, ajetullaha hadži šejha Kurban Alija Muhakkika Kabulija, k.s., koji se ubraja u vrijedni potencijal naučnih centara houze Irana i Afganistana, izražavam sućut časnom narodu Afganistana, naučnim centrima houza, njegovim učenicima, prijateljima ovog istaknutog alima, a od Allaha, dž.š., išćem da mu podari uzvišene stepene, i da njegovoj cijenjenoj porodici podari strpljenje.

Muhammed Dževad Zarif

11. 06. 2019. godine

Post a Comment