Šehadet Imama Dževada, a.s.

Autor: Džafer Sobhani
Izvor: El-Eimme el-isna’ašar
Share

Šehadet Imama Dževada, a.s.

Ebu Džafer Muhammed ibn Ali Dževad, a.s., nakon što je neko vrijeme boravio u Bagdadu, preselio se u Medinu i stanovao tamo sve dok Mamun nije umro i  Mu’tasim preuzeo vlast. Mu’tasim je stalno mislio o Ebu Džaferu bojeći se da se ljudi ne okupe oko njega i da on ne digne ustanak radi hilafeta. Zato je primijenio istu politiku koju je primijenio njegov brat Mamun prije njega, pa je doveo Imama Dževada, a.s., u Bagdad 220. godine i on, a.s., je ostao sve dok nije preselio na ahiret krajem zu-l-ka’de iste godine, a imao je 25 godina i nekoliko mjeseci.

Imam, a.s., je ukopan kod njegovog djeda Imama Musaa ibn Džafera, a.s., u mezraju Kurejša. Jasno je da, ukoliko je on stigao 225. godine po hidžri u Bagdad, onda je imao 30 godina kad je postao šehid, jer je on, a.s., rođen 195. godine po hidžri.

Ibn Šehrašub je napisao: Imam, a.s., je preselio na ahiret tako što je otrovan, pa nek je Božiji mir na našeg Imama Dževada na dan kad je rođen, na dan kad je umro ili postao šehid i na dan kad će biti proživljen.

 

  • 1 Augusta, 2019