Kako je Imam Dževad, a.s., postao šehid?

Autor: Džafer Sobhani
Izvor: Siretu-l-eimme, a.s., str. 502.
Share

Kako je Imam Dževad, a.s., postao šehid?

Mamun je umro 218. godine, pa je njegov brat Mu’tasim je postao halifa. On je doveo Imama Dževada, a.s., 220. godine po hidžri iz Medine u Bagdad kako bi ga izbliza nadzirao. Pozvao Imama, a.s., da učestvuje na zasjedanju koje je bilo održano radi određivanja mjesta na ruci odakle će se odsjeći ruka lopova, što je uzrokovalo postiđenje bagdadskog sudije Ibn Ebu Davuda i ostalih učenjaka fikha.

Nakon nekoliko dana od tog događaja Ibn Ebu Davud je došao do Mu’tasima i rekao: Savjetovanje halife je moja dužnost. Zbilja, ono što se desilo prije nekoliko dana, nije dobro za vašu vlast, jer si ti okupio na svom zasjedanju učenjake fikha radi jednog posla, potom si ostavio njihovo mišljenje i fetvu zbog izjave jednog čovjeka! Jedan dio ovog ummeta njega smatra imamom i tvrdi da je on preči od tebe za hilafet, a na tom zasjedanju su bili prisutni učenjaci, vojskovođe i ministri!

Mu’tasim je pao pod utjecaj Ibn Ebu Davuda, a on je u sebi imao spremnost za neprijateljstvo prema Imamu, a.s., pa je odlučio da ubije Imama, a.s.

On je napokon izvršio svoj prljav naum i otrovom ubio Imama, a.s., posredstvom pisaca jednog od ministara, a Imam, a.s., tada nije imao više od 25 godina.

 

  • 1 Augusta, 2019