Briga i tjelesne bolesti

Autor: Muhamed Teki Felsefi
Izvor: Dijete, naslijeđe i odgoj II
Share

Briga i tjelesne bolesti 

U mnoštvu hadisa i predaja, islamski prvaci su poklonili veliku pažnju ovoj značajnoj činjenici i svojim sljedbenicima su ukazivali da strah, briga, zavist, zloba, tuga i ukratko, unutarnje brige i duhovna uzbuđenja uzrokuju bolest tijela i uništavaju život.

Imam Ali, a.s., je rekao: “Briga i uznemirenosti tope tijelo.“[1]

On je također istakao: “Tuge i brige pola su starosti.”[2]

Ovim se hoće reći da tuga, briga i uznemirenost snažnog čovjeka čine nemoćnim i u mladosti polustarim.

Vladar pravovjernih je, također, kazao: “Zavist uništava čovjeka, a zloba ga upropaštava.“[3]

Imam Ali, a.s., kazao je također i sljedeće: „Onaj koga progone strahovi nema spokoja u životu.“[4]

Također je istakao: „Tuga razdire tijelo.“[5]

Emiru-l-mu'minin, a.s., je također kazao: „Sumnjičavi je vječno bolestan.“[6]

Odnosno, oni koji uvijek u svakoga gledaju sa sumnjom i nepovjerenjem, i koji u svemu vide teoriju zavjere neprestano su izloženi duševnoj patnji.

Iz svega navedenog slijedi zaključak da kompleksi, tuga, ojađenosti, strahovi, brige – u najkraćem, duhovni nemiri i unutarnja uzbuđenja, pored toga što uzrokuju mentalno rastrojstvo i rasijanost, ostavljaju svoje negativne uticaje i na tijelu čovjeka, njegovu cjelokupnu tjelesnu građu izbacuju iz ravnoteže i ispravnog funkcioniranja i uzrok su mnoštva različitih bolesti.

 

 

[1] Gureru-l-hikem, str. 35.

[2] Nehdžu-l-belaga, str. 1143.

[3] Gureru-l-hikem, str. 6.

[4] Gureru-l-hikem, str. 34.

[5] Gureru-l-hikem, str. 23.

[6] Gureru-l-hikem, str. 29.

  • 30 Jula, 2019