Davanje prednost drugima

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Vrijednost davanja prednosti drugima

  1.   Imam Ali, mir s njim: “Davanje prednosti je najuzvišenija od svih uzvišenih ljudskih osobina.”[1]
  2.   Imam Ali, mir s njim: “Davanje prednosti drugima je narav dobrih.”[2]
  3.   Imam Ali, mir s njim: “Davanje prednosti drugima je najbolji oblik dobročinstva i najviši stepen vjerovanja.”[3]
  4.   Imam Ali, mir s njim: “Davanje prednosti drugima je najbolji oblik robovanja i najveće gospodstvo.”[4]
  5.   Imam Ali, mir s njim: “Najbolja darežljivost je davanje prednosti drugima.”[5]
  6.   Imam Ali, mir s njim: “Prema ljudima se ophodi na pošten način, a prema vjernicima davanjem prednosti nad sobom.”[6]
  7.   Imam Ali, mir s njim: “Vrhunac ćudorednog ponašanja je davanje prednosti.”[7]
  8.   Imam Ali, mir s njim: “Davanjem prednosti slobodni se porobljavaju.”[8]

Vrijednost onih koji daju prednost

I onima koji su Medinu za življenje izabrali prije dolaska muhadžira i prihvatili vjeru; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se uščuvaju lahkomosti, oni će sigurno uspjeti.[9]

9.  Ebu Hurejre: “Došao je kod Poslanika, s.a.v.a., neki čovjek i požalio mu se na glad. Poslanik ga posla kod svojih žena, a one rekoše: ‘Nemamo ništa osim vode!’ Božiji Poslanik, s.a.v.a., upita: ‘Ko će večeras ugostiti ovoga čovjeka?’ Reče Ali ibn Ebi Talib, mir s njim: ‘Ja ću, o Božiji Poslaniče!’ Dođe Fatimi, mir s njom, i upita je: ‘Da li imaš išta, o kćeri Božijeg Poslanika?’ Ona odgovori: ‘Nemamo ništa osim hrane za večeru, ali njemu ćemo dati prednost nad nama!’ Ali reče: ‘O kćeri Muhammedova, djecu uspavaj i ugasi svjetlo!’ Kada je sutradan Ali, mir s njim, otišao do Poslanika i ispričao mu šta se dogodilo, nije dugo prošlo a Allah, dž.š., spusti ajet: I više vole njima nego sebi.”[10]

10. Aiša, majka vjernika: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., sve do svoje smrti nikad nije tri dana zaredom jeo hranu da se najede. Da je htio, mogao se zasititi, ali je drugima davao prednost nad sobom.”[11]

11. Ebu-t-Tufejl: “Ali, mir s njim, kupio je ogrtač koji mu se svidio, a potom ga dao kao sadaku i rekao: ‘Čuo sam Božijeg Poslanika da je rekao: ‘Svakome ko bude drugima davao prednost nad sobom, Allah, dž.š., će na Sudnjem danu darovati Džennet.’”[12]

12. Imam Sadik, mir s njim: “Fatima, mir s njom, je imala kod sebe malo ječma od kojeg je pripremila kašu. Kada ju je dobro skuhala i pripremila za jelo, dođe siromah i reče: ‘Neka vam se Allah smiluje!’ Ustade Ali i dade mu trećinu. Nije mnogo prošlo kada se pojavi siroče i reče: ‘Neka vam se Allah smiluje!’ Ustade Ali i dade mu trećinu. Potom dođe zarobljenik i reče: ‘Neka vam se Allah smiluje!’ Ustade Ali i dade mu preostalu trećinu, a da nisu ni probali hranu. Potom Allah, dž.š., objavi ajete o njima, a oni vrijede za svakog vjernika koji tako postupa radi Allaha, dž.š.”[13]


[1] Gureru-l-hikem, 986.

[2] Isto, 606.

[3] Isto, 1705.

[4] Isto, 1148.

[5] Isto, 2888.

[6] Isto, 2342.

[7] Isto, 6321.

[8] Isto, 4187.

[9] El-Hašr, 9.

[10] Nuru-s-sekalejn, 5/285/53.

[11] Tenbihu-l-havatir, 1/172.

[12] Nuru-s-sekalejn, 5/285/52.

[13] Isto, 5/470/20.

  • 8 Novembra, 2022