Izgradnja Poslanikove, s.a.v.a., džamije

Share

Izgradnja Poslanikove, s.a.v.a., džamije

Kada je s muslimanima učinio hidžru, Poslanik, s.a.v.a., je prešao razdoblje izgradnje pojedinaca pa je dolaskom u Jesrib počeo planirati stvaranje države kojom će vladati zakoni s neba i blagi islamski šerijat, a odatle izgradnju islamske civilizacije koja će obuvatiti cijelo čovječanstvo u razdoblju nakon uspostave države. Prva prepreka pred osnivanjem islamske države bila je plemensko uređenje koje je vladalo u društvu Arapskog poluotoka, a i slabost muslimana je također iziskivala neko stvarno rješenje. Početna tačka je bila izgradnja džamije kako bi se dobilo mjesto za različite funkcije i sjedište centralne vlasti koja će upravljati svim državnim stvarima. Određeno je mjesto i muslimani su s velikom ambicijom i čežnjom počeli ozbiljno raditi na izgradnji džamije i svega što treba. Poslanik, s.a.v.a., je bio vodič i uzor i izvor energije koja je pokretala muslimane u radu – sam je prenosio kamenje i malter. Kada je jednom prenosio kamen oslanjajući ga na svoj stomak, prišao mu je Usejd ibn Hudejr i rekao: “Allahov Poslaniče, dopustite da ja to ponesem” ali je on odbio: “Ne, ti idi i donesi drugi kamen.” Izgrađena je i kuća za Poslanika, s.a.v.a., i njegovu porodicu. Ova gradnja nije zahtijevala veliko ulaganje jer je bila skromna, kao i sam njihov život. Poslanik, s.a.v.a., nije zaboravio siromahe koji nisu našli za sebe prostor u kojem bi boravili te je pored džamije dogradio i jednu prostoriju za njih.[1]

Džamija je postala centar i utočište u vjerskom i političkom životu muslimana i dobila je značajnu ulogu u izgradnji pojedinca i društva.

[1] I'lamu-l-vera, sv. 1, str. 159; Biharu-l-envar, sv. 19, str. 112.

  • 29 Septembra, 2022