Ljudskost u riječima Imama Sadika, a.s.

Share

Ljudskost u riječima Imama Sadika, a.s.

Čovjek je došao kod Imama Sadika, a.s., i upitao ga:

“Šta je ljudskost?”

Imam, a.s., je upitao:

“Šta ti kažeš i šta ti misliš?”
On je odgovorio:
“Ljudskost je da kad imaš, zahvaljuješ Bogu, a kad nemaš da budeš strpljiv.”
Imam je odgovorio:

“Tako se ponašaju i psi u Medini!”

Znači, zahvalni su kad im se daje, a strpljivi kada im se uskraćuje.
Čovjek je odgovorio:

“Zato sam i došao da vas pitam. Želim da znam šta vi kažete.”

Imam, a.s., je rekao:
“Mi, Ehli bejt kažemo:
Ljudskost je da kad nemaš zahvaljuješ, a kad imaš da dijeliš i budeš požrtvovan za druge.”

  • 24 Juna, 2020