Priče iz života Imama Sadika, a.s.

Share

Priče iz života Imama Sadika, a.s.

 1. Žensko potomstvo

Od Sukunija se prenosi:

Jednoga dana sam došao kod Imama Sadika, a.s., a bio sam jako tužan i onespokojen. Imam se okrenuo prema meni i rekao:
„O Sukuni, šta je razlog tvojoj tuzi?“

Rekao sam:

„Bog mi je dao dijete, ali curicu.“

Imam, a.s. je rekao:
„O Sukuni, njenu težinu će nositi zemlja, a opskrbu slati Bog. Ona će živjeti bez da ima potrebu prema tebi i jest će hranu bez da koristi tvoju opskrbu.“

Potom je upitao:

„Kako si joj dao ime?“

Rekao sam:

„Fatima.“

Imam, a.s. je čuvši sveto ime hazreti Fatime tri puta duboko uzdahnuo. Potom je stavio ruku na čelo i rekao:

„Ako si joj dao ime Fatima nemoj da je psuješ i nemoj da je proklinješ.“

 

 1. Ispravni salavat

Čovjek je u prisustvu Imama Sadika, a.s donio salavat na Poslanika na sljedeći način:

Allahumme salli ala Muhammedin ve Ehli bejti Muhammed.“

Imam Sadik, a.s. mu je rekao:

„Nemoj da sužavaš krug. Zar ne znaš da Ehli bejt čine pet osoba koje su bile pod pokrivačem?“

Čovjek je upitao:

„Pa kako da donosim salavat?“

Imam, a.s. je rekao:

„Reci: Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed kako bi on obuhvatio nas i naše sljedbenike.“

 

 1. Čudesnost Božijeg stvaranja

Ebu Šakir Dejsani bio je izgubljen čovjek i nije vjerovao u Boga. Jednog dana je došao kod Imama Sadika a.s. i rekao:

„O Džafer ibn Muhammede, uputi me na Gospodara i donesi mi jasan dokaz o stvaranju svijeta.“

Imam mu je rekao da sjedne i on je sjeo. U blizini je bilo dijete koje se igralo sa jajetom. Imam je uzeo to jaje i rekao Dejsaniju:

„Pogledaj, ovo jaje je kao čvrsta tvrđava koja je pokrivena sa svake strane. Njen vanjski zid čini čvrsta i debela koža. Ispod nje se nalazi tanka kožica. Unutar kožice je tečno bjelance u kojem je položeno tečno žumance. Ni bjelance ne ulazi u žumance, ni žumance u bjelance. Na takav način se od početka stvaralo. Ništa mu ne ulazi izvana niti mu šta izlazi iznutra. Da li ti znaš hoće li se iz ovog izleći muško ili žensko pile? Kada se ono pod određenim i začuđujućim uvijetima otvori iz njega izlazi pile u raznim bojama, poput pauna. O Dejsane da li smatraš da je za pojavu ovog jajeta sa ovim karakteristikama potreban Mudri Upravitelj i Stvoritelj?! Da li kažeš da se ova zadivljujuća situacija razvila sama po sebi?!”

Ebu Šakir je oborio glavu i jedno vrijeme utonuo u razmišljanje. Odjedanput je digao glavu i rekao:

„Svjedočim da nema Boga osim Allaha. Svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik i svjedočim da si ti Imam i dokaz Božiji Njegovim stvorenjima.”

 

 1. Korisni savjeti

Imam Sadik je Humranu ibn A'junu rekao:

„O Humrane! Pogledaj onoga ko je niži od tebe u pogledu imućnosti, pa pogledaj i na one koji su iznad tebe. Kada postupiš u skladu sa onim što sam ti rekao bit ćeš zadovoljan sa onim što ti je propisano kao tvoja opskrba i dostojnije je da tako postupiš jer će ti tada Bog dati više. Znaj da je djelo koje je malo, ali konstantno i praćeno čvrstim uvjerenjem kod Boga bolje od mnoštva djela koje nisu praćena čvrstim uvjerenjem, jer tako rade papagaji, samo ponavljaju. Znaj da nema suzdržljivosti i čednosti korisnije od izbjegavanja Božijih zabrana i napuštanja uznemiravanja vjernika i njihovog ogovaranja. I nema uživanja prijatnijeg od lijepe ćudi. Nema imetka korisnijeg od zadovoljavanja malom količinom koja je dovoljna čovjeku i nema neznanja štetnijeg od uznositosti i samodopadljivosti.“

Potom je rekao:

„Ako možeš da ne izlaziš iz kuće ne izlazi, jer je neophodno da prilikom izlaska čuvaš sebe, da ne ogovaraš, da ne lažeš, da ne zavidiš, da se ne pretvaraš i ne dodvoravaš jer je čuvanje sebe od ovih grijeha među ljudima teško. Zato ako ostaneš u kući i ne budeš izlazio bit ćeš zaštićen od zla ovih stvari.“

 

 1. Lijepo ophođenje prema majci

Jedan od prijatelja Imama Sadika po imenu Ibrahim došao je jedne večeri u posjetu Imamu. Nakon posjete oprostio se od njega i otišao kući. Kod kuće je zatekao majku. Sporečkao se sa njom i podigao glas na nju. Sutro jutro opet je ošao kod Imama. Imam ga je, bez da mu je Ibrahim išta rekao o sinošnjoj prepirci, upitao:

„Šta bi sinoć da ti onako grubo postupiš prema majci?! Zar ne znaš da je nekada njen stomak bio mjesto tvoga spokoja, njeno krilo tvoja bešika, a njene grudi tvoja posuda sa mlijekom?“

Ibrahim je rekao: „Da, znam.“

Na to mu je Imam rekao:

„Nikada sa majkom ne razgovaraj grubo i ne diži glas na nju.“

 

 1. Čuvanje tajne

Imam Sadik a.s. je jednom svom ashabu rekao:

„Ne obavještavaj svoga prijatelja o tajnama, osim o onoj koju kada bi ti i neprijatelj saznao ne bi ti mogao nanijeti štetu, jer je moguće da ti jednog dana prijatelj postane neprijatelj.“

 

 1. Svakodnevni zikr

Prenosi se da je Sufjan Savri došao kod Imama Sadika i zamolio ga da mu kaže neki hadis. Imam je rekao:

„Otac mi je od djeda, Poslanika Božijeg s.a.v.a., prenio sljedeće:

Kada vam dođe jedna od blagodati Božijih recite:

Elhamdulillah (hvala Allahu)

Kada vam opskrba bude umanjena recite:

Estagfirullah. (tražim oprost od Allaha)

Kada vam iskrsne neki problem ili vam se javi stanje tuge i žalosti otklonite ga zikrom:

La havle ve la kuvvete illa billah. (nema snage ni moći osim Allahove)“

Neki ovako prenosi ovaj događaj:

Sufjan je došao kod Imama Sadika a.s., i tražio je od njega da ga posavjetuje. Imam ga u tom trenutku nije vidio vrijednim i ozbiljnim da bi mu nešto rekao. On je insistirao dok nije na kraju rekao:

„Neću otići od tebe sve dok me ne posavjetuješ.“

Imam je u tom trenutku moljenja i preklinjanja smatrao ispravnim da mu nešto kaže pa mu je rekao:

„Zahvaljuj se Gospodaru na blagodatima. (Znači, svaku blagodat troši u one svrhe kojima je Bog zadovoljan.)

Ako te zadesi neka nevolja ostavi mogućnost da je to rezultat tvojih loših djela. (Znači, okreni se Bogu pokajanjem i traženjem oprosta)

Kada se nađeš u nedaći i budeš uznemiren mnogo izgovaraj zikr:

La havle ve la kuvvete illa billahi-l-alijji-l-azim. (Nema snage ni moći osim Allahove)“

 

 1. Džaferov sljedbenik

„Sljedbenik Džaferov je onaj ko svoj stomak i stidno mjesto bude čuvao od harama (zabranjenog), ko se bude mnogo trudio i zalagao u vezi sa vjerskim pitanjima, ko bude radio za Gospodara, nadao se u Njegovu nagradu i strahovo od Njegove kazne. Kada ih vidiš znaj da su oni sljedbenici Džafera, mir Božiji neka je sa njim.“

 

 1. Temelj Imamovog djelovanja

Osoba je upitala Imama Sadika:

„Na čemu si utemeljio svoje djelovanje?“

Imam je odgovorio:

„Na četiri stvari:

 1. Znao sam da moj posao neće drugi uraditi zato sam nastojao da na najbolji način uradim ono što sam obavezan uraditi.
 2. Znao sam da je Bog obavješten o meni u svim stanjima zato sam se zastidio raditi ružna djela.
 3. Znao sam da moju opskrbu neće drugi pojesti zato sam stekao sigurnost i smiraj.
 4. Znao sam da će sve okončati smrću zato sam se spremio za smrt i ono što slijedi poslije nje.“

 

 1. Odgovor na psovku

Amr ibn Nu'man Džu'fi kaže:

„Imam Sadik je imao prijatelja sa kojim se često sastajao i rijetko bi se moglo vidjeti da nisu zajedno. Jednog dana je prolazio ulicom sa njim. Sluga Imamovog prijatelja je išao iza njih. Imamov prijatelj se okrenuo i zovno slugu, ali on nije shvatio. Tako ga je tri puta pozvao, ali nije čuo odgovor. Četvrti put mu je rekao:

‘Kopile jedno, gdje si ti?’

Imam je čuvši ovu riječ podigao ruku i čvrsto se udario u glavu i rekao: ‘Subhanallah. Šta to pripisa njegovoj majci? Je sam te smatrao čovjekom koji pazi šta govori, a ti si bezobziran!’

On je odgovorio:

‘Majka mu je mnogoboškinja.’

Imam je rekao:

‘Zar ne znaš da svaki narod ima sebi svojstvene običaje po kojima se vjenčavaju? Bježi od mene.’

Prenosilac kaže:

‘Smrt ih je razdvojila, a ja ga nisam nikada više vidio da ide sa Imamom.'“

 

 • 21 Juna, 2020