Mufaddalov tevhid

Share

Mufaddalov tevhid

Mufaddal ibn Amr, jedan od ashaba Imama Sadika, a.s. kaže:
“Jednoga dana sam sjedio u Poslanikovoj džamiji kada je ušao Ibn Ebi-l-Evdža, jedan od istaknutih neznabožaca. Počeo je da razmijenjuje mišljenje sa svojim istomišljenicima. Razgovarali su o Poslaniku i u toku razgovora su rekli da je on filozof.
Nakon toga je Ibn Ebi-l-Evdža rekao svom prijatelju:
‘Okani se priče o njemu. Moj um je zbunjen kada je on u pitanju. Bolje da pričamo o njegovoj vjeri. On tvrdi da ovaj svijet ima Stvoritelja i Upravitelja, ali ja ne prihvatam njegovu tvrdnju.’

Kada je on to rekao ja sam se jako uznemirio i grubo sam mu rekao:
‘O neprijatelju Božiji, ti si porekao Božije stvaralaštvo u stanju kada je Bog stvorio tvoje tijelo! Da si razmišljao o svom načinu stvaranja pronašao bi u sebi dokaze o Božijem postojanju.’
U tom trenutku mi je on rekao:
‘Ko si ti? Ako si jedan od teologa zašto se uzrujavaš i nerviraš? Dođi da raspravljamo. Ako nas savladaš mi ćemo slijediti tebe. A ako nisi jedan od njih, onda nemoj ni ulaziti u ove rasprave. Ako si jedan od ashaba Džafera ibn Muhammeda, znaj da on nikada sa nama ne postupa na takav način. On je blag i izuzetno pametan čovjek. Na početku presluša sve šta mi govorimo, a onda odgovori jednom kratkom i snažnim rečenicom. Mi u raspravama sa njim obično bivamo poraženi.’
Nakon ovog razgovora sam sav uznemiren izašao iz Poslanikove džamije i otišao kod mog zaštitnika, Džafera ibn Muhammeda. On je upitao za razlog moje uznemirenosti, a ja sam mu ispričao sve šta se desilo. Potom je on rekao:
‘Dođi mi sutra da te naučim kako ćeš u takvim situacijama odgovarati.’”
Mufaddal je sutradan došao kod Imama, a.s. Imam ga je u nekolika susreta koja su trajala četiri dana podučio monoteizmu. Te lekcije su poznate kao Mufaddalov tevhid. Medžlisi ga je u obliku hadisa prenio u trećem tomu Biharu-l-envara.

  • 25 Juna, 2020