Jamstvo Imama Sadika, a.s.

Share

Jamstvo Imama Sadika, a.s.

Zurare je bio sljedbenik Imama Sadika, a.s. Imao je komšiju koji je pio alkohol i činio mnoga druga nedjela. Sarađivajući sa vlašću domogao se haram imetka i nije imao mjeru u njegovom trošenju. Nije poznavao granice za sebe. Zurare bi ga ponekad savjetovao, a on bi mu odgovarao:

“Zurare, ti si dobar čovjek i ispravno postupaš. Idi ti za svojim poslom jer se ti i ja ne možemo složiti. Ostavi ti mene i nemoj me toliko savjetovati.”

Jednom prilikom ga je Zurare posavjetovao. Kao da mu se u tom trenutku pojavila iskrica svjetlosti u srcu. Obratio mu se i rekao:

“Zurare, ja nisam neko ko će se ispraviti. Idi ti za svojim poslom. Da bih ja postao dobar čovjek tvoj gospodin treba učiniti nešto.”

On je znao da Zurare ima svoga zaštitnika, Imama Sadika, a.s.

Zurare mu je na to rekao:

“Baš se spremam u Medinu da zijaretim moga zaštitnika. Prenijet ću mu to što si rekao.”

Čovjek je začuđeno upitao:

“Stvarno ćeš otići i prenijeti mu moje riječi da ako on nešto poduzme ja ću  se popraviti i postati dobar čovjek? Ja ne znam šta on treba uraditi, ali nek uradi nešto.”

Zurare je otišao u Medinu, da zijareti Imama Sadika, a.s. Kada je rekao Imamu:

“Znaš, ja imam komšiju…”

Još nije bio završio rečenicu a Imam ga je prekinuo i rekao:

“Znam.”

“Možete li nešto učiniti da se popravi i postane dobar čovjek?”

Imam, a.s., je rekao: “Da.”

“Gospodine, šta ćete uraditi?”

Imam je rekao:

“Idi i reci mu da mu je Imam Sadik rekao da se od sada ne približava haramu i ne čini grijeh, a on će ti riješiti prošlost. Imam to garantuje.”

Zurare je začuđeno upitao: “Stvarno!”

Imam je odgovorio: “Stvarno.”

Kada se vratio svi su došli da mu čestitaju zijaret. Došao je i taj komšija. Čestitao mu je zijaret, a kada je pošao kući Zurare mu je rekao:

“Ti sačekaj, imam posla s tobom.”

Tada mu je Zurare rekao:

“Prenio sam Imamu tvoje riječi.”

“Da li može učiniti nešto za mene?” – upitao je.

“Jasno da može. Rekao je da se ti okaniš harama, da ne jedeš haram hranu, da ne činiš grijeh a on je jamac za tvoju prošlost. Zar može bolje od toga?”

Taj čovjek je uvažavao Imama Sadika, a.s. U odgovoru je rekao: “Daću ti odgovor za koji dan.”

Za nekolika dana kod Zurare je došao čovjek  kojeg je poslao njegov komšija. Zamolio je Zurarea da dođe kod njegovog komšije kući.

Kada je Zurare pokucao na njegova vrata on je odgovorio:

“Ne mogu da izađem jer nemam ništa obući. Sav svoj imetak sam udijelio. Idi i donesi mi malo odjeće i posuđa jer nemam ništa. Želim da sprovedem u djelo riječi tvoga zaštitnika.”

Pošto mu je sav imetak bio sačinjen od harama sve je podijelio i život mu se u potpunosti promjenio.

Zurareu je rekao:

“Ja sam uzeo u obzir i oslonio se na riječi tvoga zaštitnika.”

Poslije nekog vremena se razbolio i preselio. Zurare je ubrzo ponovo otišao kod Imama Sadika, a.s.

Zurare kaže:

“Kada sam došao u Medinu i ušao u Imamovu kuću Imam još nije ugledao mene dok sam stajao u susjednoj sobi, ali sam ga čuo kako mi se obraća riječima:

‘Zurare mi smo ispunili svoje obećanje, tvoga prijatelja smo u trenutku smrti spasili od svih nedaća.’”

  • 19 Juna, 2020