Allahov ili tvoj odabir?

Share

Allahov ili tvoj odabir?

Hasan ibn Seid Lahmi kaže:

Kod Imama Sadika, a.s., je došao čovjek vidno neraspoložen i ljut. Kada ga je Imam ugledao upitao ga je za razlog njegove ljutnje i njegovog neraspoloženja, a on mu je u odgovoru rekao:

“Hanuma mi je rodila curicu.”

Imam, a.s., je na to odgovorio:

“Da te je Gospodar nekim oblikom nadahnuća upitao hoćeš li ti odlučiti i odabrati koji će spol djeteta biti, ili ću Ja, šta bi ti rekao?”

Rekao bih: “Naravno da ćeš Ti Bože.”

Imam je rekao:

“Sada je Bog tako odlučio.”

Imam je dodao:

“Hidr, a.s., je ubio dijete, i o tome Allah govori u suri Kehf:

a mi smo zaželjeli da im Gospodar njihov da boljeg od njega,

čednijeg i samilosti približnijeg![1]

Bog je tim roditeljima umjesto tog dječaka podario kćerku iz čijeg se poroda rodilo 70 poslanika![2]

 

[1] Kehf, 81.

[2] Biharu-l-anvar, sv. 101, str. 89.

  • 30 Juna, 2020