Djelo vrjednije od Hadždža

Share

Djelo vrjednije od Hadždža

Ishak ibn Ammar kaže:

“Imam Sadik, a.s., je rekao:

‘O Ishak, ko god ovu kuću (Ka’bu) jedanput tavafi Bog će mu upisati hiljadu dobrih djela, poništiti hiljadu loših djela, uzdići ga za hiljadu derdža i zasaditi za njega hiljadu stabala u Džennetu. Pored toga upisat će mu sevape za oslobađanje hiljadu robova. To će biti nagrada za njega sve dok ne dođe do Multezima (dio zida između vrata i Hažerul-esveda). Kada dođe do Multezima otvorit će mu osam džennetskih vrata. Potom će mu reći da uđe na koja god želi.’

Ishak kaže:

Rekao sam Imamu Sadiku, a.s.:

‘Žrtvovao bih se za tebe, svi ti sevapi za onoga ko obavi jedan tavaf?!’

‘Da. Želiš li da te obavijestim o djelu koje je vrjednije od ovoga?’

‘Da, naravno.’

Imam, a.s. je rekao:

‘Ko god otkloni potrebu bratu vjerniku Gospodar mu upiše sevape tavafa i tavafa i tavafa…’

(To je ponovio deset puta, što znači sevape deset tavafa, a predhodno smo naveli koliko sevapa ima samo jedan tavaf.)

 

  • 25 Juna, 2020