Poslanikova, s.a.v.a., imena u Kur'anu

Share

Kelbi je bio čovjek koji je dobro poznavao porijekla ljudi. Jednog dana se sreo sa Imamom Sadikom, a.s. Imam ga je upitao:

“Koliko puta je Poslanikovo, s.a.v.a., ime spomenuto u Kur'anu?“

“Dva ili tri.“ – odgovorio je.

Imam mu je rekao:

“Ne, nego deset: Muhammed, Ahmed, Abdullah, Ta-ha, Ja-sin, Nun, Muzemmil, Mudessir, Resul i Zikr.“

Potom je Imam za svako ime proučio ajet.

“Zikr je jedno od Muhammedovih, a.s., imena, a mi Ehli bejt smo Ehli zikr. Kalbi, sve što želiš pitaj nas.“

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

…zato pitajte sljedbenike zikra (ehle zikra) ako ne znate vi![1]

Kelbi kaže:

“Vidjevši veličinu Imama Sadika, a.s., zaboravio sam sav Kur'an i nisam se mogao sjetiti ni jedne riječi da ga upitam.“

[1] Enbija, 7.

  • 19 Juna, 2020