Noć kadra – noć odredbe

Share

Noć kadra – noć odredbe

 

Noć kadra je noć odredbe. Allah nam u toj noći propisuje sudbinu. Mi svojom budnošću i posvećenošću ibadetu nastojimo maksimalno iskoristiti ukazanu priliku. Da bi što bolje shvatitli vrijednost dove Džoušan kebir koju učimo u tim noćima osvrnut ćemo se na nekolika svojstva Uzvišenog kojima Ga zazivamo. Iako je u toj dovi je  sabrano 1000 lijepih božijih svojstava mi ćemo uzeti u obzir pet, ali samo pet, od 1000 navedenih u toj dovi.

  1. svojstvo Alim – Sveznajući

Bog zna sve na apsolutan i neograničen način. Bog u Kojeg mi vjerujemo i Kojeg prihvatamo zna sve naše potrebe.

  1. svojstvo Malik- Vlasnik

Pored toga što je apsolutni Znalac On je apsolutni i neograničeni Posjednik. Nije malo Njegovo vlasništvo. U Njegovom carstvu ništa ne fali.

  1. svojstvo Kadir- Moćan

Pored ova dva svojstva On je apsolutno i neograničeno moćan. Ako On odluči da nekome nešto da, niko Ga ne može spriječiti u tome. Nije nemoćan i slab.

  1. svojstvo Rahman – Milostivi

Takav Gospodar Koji ima apsolutno znanje, apsolutnu vlast, apsolutnu moć istovremeno je i Milostiv. Ne gaji zlobu ni prema kome. Od svih milostivih On je najmilostiviji.

  1. svojstvo Dževad- Darežljivi

Pored ova četiri navedena svojstva navest ćemo još jedno, a to je da On nema nimalo škrtosti. Apsolutno i neograničeno je darežljiv.

Kada uzmemo u obzir samo ovih pet Božijih osobina koje On kao Upravitelj ovoga svijeta posjeduje onda ćemo se zamisliti kako ćemo se postaviti prema Njemu i kako ćemo Ga moliti, šta ćemo od Njega tražiti.

Uzimajući u obzir samo ovih pet svojstava shvataš da stojiš naspram Boga Koji zna šta ti treba, ima dovoljno da ti može dati, ima snage da ti da, ne samo da nema nikave zlobe prema tebi već je toliko Milostiv da nema niko milostiviji prema tebi od Njega i ne samo da nije škrt, već je apsolutno darežljiv!

Ako ovo shvatimo onda ćemo shvatiti i da ako vam Bog nešto ne da:

– to nije zato što ne zna šta tražimo

– ili što ne može da nam da

– ili što nema da nam da

–  ili što ima zlobu prema nama

– ili što je, ne daj Bože, škrt pa nam ne da.

Ne ništa od toga nije u pitanju već nam ne da samo zato što nas voli.  To je poput roditelja koji ne kupuje djetetu nešto što nije dobro za njega.

Naravno pretpostavka je da mi sami nismo bili lijeni. Ako smo bili lijeni i nije nam dao to je naša greška. Ako smo uradili što je bilo do nas i Bog nam nije dao to nije zbog toga što ne zna da nam treba, ili ne može da da, ili nema da da, ili ima nešto protiv tebe, ili nije darežljiv. Naprotiv On je Alim (apsolutno sve zna), Malik (apsolutno sve posdjeduje), Kadir (ima apsolutnu moć), Rahman (apsolutno je milostiv), Dževad (apsolutno je darežljiv)… i još mu pristaje 995 lijepih svojstava i imena. Pa slava pripada samo Allahu!

  • 24 Maja, 2019