Noć Kadra

Share

Noć Kadra

Noć kadra ili Lejletu-l-kadr je noć spuštanja Kur’ana i određivanja čovjekovih poslova u narednoj godini. Časni Kur’an u surama El-Kadr i Ed-Duhan govori o ovoj noći. U Kur’anu i rivajetima se kaže da je vrijednost Noći kadra veća od hiljadu mjeseci. Ova noć je najvrijednija noć u toku godine. To je noć milosti Božije i u njoj se praštaju grijesi. Meleci se spuštaju s neba na zemlju i, u skladu s nekim šiitskim predajama, oni iznose pred Imama, a.s., odredbe i ono što će se desiti robovima u narednoj godini. Nije jasno tačno vrijeme Noći kadr, ali po mnogim predajama, ona se nalazi u mjesecu ramazanu i velika je vjerovatnoća da je to 19, 21. ili 23. noć. Šiije više naglašavaju 23, a sunije 27. noć mjeseca ramazana. Šiije u tim noćima, ugledajući se na bezgrešne Imame, a.s., ostaju budni i bdiju, uče Kur’an, dove i obavljaju ostala djela vezana za tu noć. U časnoj suri El-Kadr se kaže: Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.
U časnoj suri Ed-Duhan se kaže: Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo, – i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike.

  • 24 Maja, 2019