Ostvarenje islamskih ciljeva u svijetu

Share

Ostvarenje islamskih ciljeva u svijetu

Imam Homeini, r.a.

Zadaća islamske uleme, islamskih stručnjaka i istraživača, jeste da neispravni dominantni ekonomski sistem u islamskom svijetu zamijene kreativnim nacrtima i programima koji će obuhvatiti intererse uskraćenih i bosonogih, pa da svijet sastavljen od potlačenih i muslimana izvuku iz bijede i siromaštva. Svakako, ostvarenje islamskih ciljeva u svijetu, posebno kad je riječ o ekonomskim programima i suprotstavljanju bolesnoj kapitalističkoj ekonomiji Zapada i konceptu zajedničkog vlasništva na Istoku, nije moguće bez svekolike dominacije Islama. (28. 07. 1987.)

Sahifeje Imam, sv. 9, str. 328.

  • 27 Februara, 2019