Buđenje faktora promjene

Share

Buđenje faktora promjene

Imam Homeini, r.a.

Nastoje probuditi svoje narode onako kako se desila revolucija u Iranu, onako kako je Iran danas spreman na sve. Neka oni čija srca gore za islam, oni čija srca gore za njihove zemlje, probude svoje narode, kako bi se ona božanska promjena kakva se desila u iranu desila i u njihovim zemljama. Gdje god se ona desi, problem je riješen. Onda se ne trebate plašiti da će se pojaviti četverica pokvarenjaka i oteti Mesdžidu-l-aksa. Problem će tada biti riješen. No, kada se jedan narod podijeli u dvije, deset ili stotinu skupina, i svaa je suprotstavljena onoj drugoj, a vlade su takve kakve već jesu, onda ne očekujte da ćete s takvim načinom razmišljanja i uz takvu vlast ostvariti pobjedu. (09. 08. 1980.)

Sahifeje Imam, sv. 13, str. 90.

  • 27 Februara, 2019