Koje su najbolje dove za učiti na kuntu i na zadnjoj sedzdi?

I ako može još neki mustehabi u namazu?

Selam