Poštenje prema ljudima i Imam Mehdi, a.s.

Share

Poštenje prema ljudima i Imam Mehdi, a.s.

Jedan je učenjak imao jaku želju sresti se sa Imamom Mehdijem, a.s., i mučilo ga je što u tome nije uspijevao. Dugo vremena je provodio u ibadetu. Srijedom navečer išao bi u džamiju Sehle gdje bi ibadetio, ne bi li dobio priliku sresti se sa svojim voljenim.

Dugo vremena je pokušavao ali bez uspjeha. Zatim se okrenuo skrivenim naukama i tajnama harfova, provodio bi četeresnice, ibadetio ali bez uspjeha. No noćna bdijenja i jutarnji munadžati rezultirali su unutarnjim pročišćenjem, tako da bi mu ponekad srce bilo prosvjetljeno, tada bi vidio zbilje i čuo neke stvari.

Jedanput dok je bio u takvom stanju bilo mu je rečeno: “Nije moguće da sretneš Imama Mehdija, osim da odeš u taj i taj grad.” Zbog goleme čežnje za susretom prihvatio je napor tog dugog putovanja. U grad je stigao nakon nekoliko dana. I tu je proveo četeresnicu posvetivši se ibadetu. 37. ili 38. dan bi mu rečeno: “Sada je Imam na pijaci kovača, sjedi u radnji starca koji pravi katance, ustaj i idi kod njega!”

Sa oduševljenjem je skočio, i otišao u radnju starca. Kada je stigao vidio je da Imam sjedi i prisno razgovara sa starcem. Čim je ušao nazvao je selam. Imam je odgovorio i dao mu znak da šuti. Tada stara pogurena žena, dođe u radnju oslanjajući se na štap. Drhtavom rukom je pokazala katanac rekavši: “Ako je moguće za Božiji hatar da kupite ovaj katanac za tri šahija, jer mi toliko treba.” Starac uze katanac, pogleda ga i vidje da je zdrav…

Zatim prosto kaza: “Sestro, ti si muslimanka, a i ja sam musliman, zašto da imetak muslimana kupujem jeftino i lišim nekoga njegovih prava? Ovaj katanac vrijedi 8 šahija, a ja ako želim zaraditi kupit ću ga od tebe za 7 šahija…”

Starica možda nije mogla vjerovati da čovjek govori istinu, pa u sebi promrmlja: “Ja kažem da ga niko nije htio za te pare kupiti, kumila sam i molila da ga uzmu za 3 šahija, niko nije prihvatio. Jer nisam svoj posao mogla odraditi za 10 dinara (2 šahija) već mi trebaju tri.”

Starac joj dade 7 šahija i kupi katanac. Kada je starica otišla, Imam mi reče:

“Dragi moj, jesi li vidio ovo? Budite ovakvi pa da ja dođem kod vas. Nisu potrebne četeresnice, nema koristi baviti se džifrom. Nek vam djela budu zdrava, budite muslimani kako bih s vama mogao sarađivati. Od cijelog grada ja sam odabrao ovog starca, jer on je vjernik, spoznao je Boga, položio je i ovaj ispit. Starica je molila po cijeloj pijaci ukazavši na svoju potrebu, a pošto su vidjeli da joj treba novac, svi su htjeli od nje kupiti za jeftine pare, niko joj nije htio dati čak ni 3 šahija, a ovaj starac je kupio za 7 šahija. Svake sedmice ja dođem kod njega da se ispričamo.”

 

  • 26 Jula, 2019