Proživljenje sa Imamom

Autor: Ali Asgar Rezvani
Izvor: Mev'ud šenasi va pasoh be šubehat
Share

Proživljenje sa Imamom

Na dan kad pozovemo svaku grupu s imamom njihovim – pa kome se da knjiga njegova u desnicu njegovu, pa takvi će čitati knjigu svoju i neće im se učiniti zulm (koliko ni za) žilice hurmine košpice.[1]

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَـٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

 

Iz ovog se ajeta da razumjeti da će svaki čovjek biti proživljen sa svojim imamom, bez obzira ko to bio.

U predaji se prenosi da je Ebu Basir rekao Imamu Sadiku, a.s.: “Svjedočim da si ti moj Imam.” Imam reče: “Na Sudnjem danu svaka grupa će biti proživljena sa svojim Imamom. Oni koji su obožavali Sunce sa Suncem, oni koji su obožavali Mjesec sa Mjesecom.”[2]

Što znači da čovjek bira svog Imama, svog predvodnika i lidera. Zato nam časni Poslanik, s.a.v.a., daje do znanja: “Ko umre a ne spozna svog Imama, umro je džahilijetskom smrću.”[3]

Usljed toga što je čovjek dužan slijediti Istinu, stoga u svako vrijeme mora postojati Imam istine, kako bi ljudi svojom voljom, njega odabrali za svoga lidera i na taj način bili od onih kojima se knjiga djela daje u desnu ruku.

Neki riječ imam u tematskom ajetu tumače kao levhi mahfuz, ali čuvana ploča je jedna a ovdje se govori da će svaka grupa biti prozvana sa svojim Imamom.

Isto tako nije moguće da se riječ Imam odnosi na knjigu, jer ajet se odnosi na sve ljude svijeta od prvog do posljednjeg, a Knjiga sa šerijatom počinje tek od Nuha, a.s.

Sujuti svojim lancem prenosilaca pored ovog ajeta navodi od Poslanika, s.a.v.a., sljedeći hadis: “Svaki narod bit će proživljen sa Imamom svoga vremena, Knjigom njihovog Gospodara i sunnetom njihovog vjerovjesnika.[4]

Također od Ibn Abbasa prenosi da se pod Imamom u ovom ajetu misli na Imama upute i imama zablude.[5]

Kulejni prenosi od Imama Bakira, a.s.: “Kada je objavljen ovaj ajet – Na dan kad pozovemo svaku grupu s imamom njihovim – muslimani su rekli: “O Allahov poslaniče, zar ti nisi Imam svim ljudima svijeta?” On reče: “Ja sam Allahov poslanik svim ljudima svijeta, međutim, nakon mene Allah će odrediti Imame ljudima iz moga Ehli bejta. Oni će ustajati među ljudima, ali će ih ljudi poricati.”[6]

Bišr ibn Galib pitao je Imama Sadika, a.s., o ovom ajetu, pa mu on odgovori: “Imam koji je pozivao s uputom pa su mu se odazvali, i imam koji je pozivao u zabludu pa su mu se odazvali. Oni su u Džennetu a ovi su u Vatri. I to su riječi Allahove, s.v.t.: Skupina će u Džennet a skupina u Džehennem.[7]

 

 

 

[1] Isra, 71.

[2] Tefsir, Nuru-s-sekalejn.

[3] Kafi, sv. 2, str. 19.

[4] Ed-Durru-l-mensur, sv. 4, str. 194.

[5] Isto.

[6] Kafi, sv. 1, str. 215.

[7] Šura, 7; Biharu-l-envar, sv. 44, str. 313; Tefsir Kenzu-d-dakaik, sv. 5, str. 569.

  • 26 Jula, 2019