Ajeti o svjedocima i Imami

Autor: Ali Asgar Rezvani
Izvor: Mev'ud šenasi va pasoh be šubehat
Share

Ajeti o svjedocima i Imami

U više kur'anskih ajeta ukazuje se na to da Uzvišeni Allah u svakom ummetu ima svjedoka, da bi se na sudnjem Danu pozivao na njih.

Pa kako će biti kad dovedemo svjedoka iz svakog naroda i dovedemo tebe protiv ovih svjedokom?[1]

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

A na Dan kad iz svakog ummeta podignemo svjedoka, zatim se neće dopustiti onima koji nisu vjerovali, niti će im se dopustiti da mole za naklonost.[2]

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُ‌وا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

A na Dan kad u svakom ummetu podignemo svjedoka protiv njih, između duša njihovih, i dovedemo tebe svjedokom protiv tih.[3]

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ

Iz ovih se ajeta jasno vidi da je u svakom vremenu za svaki ummet Allah, s.v.t., odredio bezgriješne ljude koji će na sudnjem Danu svjedočiti o njihovim djelima. Čovjek koji treba biti svjedok ljudskim djelima ne smije u svome svjedočenju pogriještiti, isto tako on mora imati znanje o djelima ljudi svoga vremena. Ti ljudi su Božiji dokazi u pitanjima vjere.

Fahru Razi pored 75. ajeta sure Kasas (وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا) – iz svakog naroda izvest ćemo svjedoka – kaže: “To su svjedoci koji svjedoče protiv ljudi u svakom vremenu, a od njih su i vjerovjesnici.”[4]

Isto tako pored ajeta – A na Dan kad u svakom ummetu podignemo svjedoka – kaže: “Neophodno je da među svakom grupom koja nastaje na ovom svijetu postoji neko ko će među njima biti svjedok.” U vrijeme Poslanika, s.a.va., svjedok je bio on lično: I tako smo vas učinili zajednicom srednjom, da budete svjedoci  protiv ljudi i bude Poslanik protiv vas svjedok.[5]

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ‌سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

A potrebno je da svako vrijeme nakon Poslanika ima svog svjedoka.

Dakle, jasno je bez ikakve dileme da svako vrijeme ima svoga svjedoka i taj svjedok mora biti čist i sačuvan od svake pogreške u svjedočenju, u suprotnom postoji potreba za drugim svjedokom, što bi dovelo do toga da se lanac potrebe proteže u nedogled – što je razumljivo da je nesuvislo.

Koje su karakteristike svjedoka?

Iz kur'anskih ajeta možemo shvatiti da bezgriješni svjedok mora imati sljedeće karakteristike:

  1. Da bude čovjek: od njih, podignemo svjedoka protiv njih.
  2. Da u vakom vremenu bude jedan, jer se uvijek koristi jednina riječi svjedok.
  3. Da ono o čemu svjedoči obuhvata znanjem.
  4. Da ima znanje Knjige. Uzvišeni Allah kaže: I govore oni koji ne vjeruju: “Nisi izaslanik!” Reci: “Dovoljan je Allah svjedok između mene i između vas i onaj kod koga je znanje Knjige.”[6]

Ebu Seid El-Hudri kaže da je pitao Poslanika, s.a.v.a., na koga se misli u ovom ajetu kada se kaže onaj koji ima znanje Knjige. Poslanik je rekao: “To je moj brat Ali Ibn Ebi Talib.”[7]

 

 

 

[1] En-Nisa, 41.

[2] En-Nahl, 84.

[3] En-Nahl, 89.

[4] Tefsir Fahru Razija, sv. 25, str. 21.

[5] El-Bekare, 143.

[6]  Er-Ra'd, 43.

[7] El-Mizan, sv. 11, str. 388.

  • 26 Jula, 2019