Budite s Imamima

Autor: Ali Asgar Rezvani
Izvor: Mev'ud šenasi va pasoh be šubehat
Share

Budite s Imamima

Uzvišeni kaže u ajetu: O vjernici, Allaha svjesni budite i budite sa iskrenima![1]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Pod iskrenim u ovom ajetu ne misli se na sve vjernike, već na neke od njih.

Koje su karakteristike tih pojedinaca?

Iz ajeta se da naslutiti da je riječ o iskrenim koji su to u granicama apsolutne iskrenosti, zato se na apsolutan način naređuje da im se bude pokorno, kako bi pokorni ljudi njihovim vođenjem stigli do svoga cilja, tj. do istine i blagostanja.

Može se zaključti da su iskreni u ovom ajetu nosioci objave, i poslanikove halife, koji su povjerenici šerijata i zaštitnici vjere, Imam upute i svjetiljke upućenih. To su oni koje je Uzvišeni Allah očistio i od njih udaljio svaku vrstu nedostatka, greške, grijeha. A to nije niko drugi do li članovi Ehli bejta, a.s. Prvi od njih je Ali Ibn Ebi Talib, a.s., a posljednji je Mehdi, a.s., Imam našeg vremena.

Fahru Razi iz ovog ajeta zaključuje bezgriješnost, pa veli: “Iz ovog ajeta sam shvatio da u svakom vremenu moraju postojati iskreni bezgriješni ljudi…”[2]

Kulejni svojim lancem prenosilaca prenosi od Burejda ibn Muavije Adžlija da je pitao Imama Bakira, a.s., o ovom ajetu, pa mu je on kazao: “Tu se misli na nas.”[3]

Isto tako svojim lancem prenosilaca pored tematskog ajeta prenosi od Imama Rida, a.s.: “Iskreni, to su Imami.”[4]

Hakim Haskani Hanefi svojim lancem prenosilaca od Abdullaha Ibn Omera u komentaru ovog ajeta prenosi da je ovim ajetom misli na Muhammeda, s.a.v.a., i njegov Ehli bejt.[5]

Sibt Ibn Dževzi prenosi stavove uleme u vezi sa tematskim ajetom koji tumače u značenju: “Budite sa Alijem i njegovim Ehli bejtom.”[6]

 

 

[1] Et-Tevbe, 119.

[2] Tefsir Farhu Razi, sv. 16, str. 220.

[3]  Kafi, sv. 1, str. 220.

[4] Kafi, sv. 1, str. 208.

[5] Šavahidu-t-tenzil, sv. 1, str. 345.

[6] Tezkiretu-l-havas, str. 16.

  • 26 Jula, 2019