Da li je Imam Mehdi, ulu-l-emr?

Autor: Ali Asgar Rezvani
Izvor: Mev'ud šenasi va pasoh be šubehat
Share

Da li je Imam Mehdi, ulu-l-emr?

Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocima  vlasti između vas.[1]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّ‌سُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ‌ مِنكُمْ

Iz ovog ajeta veoma lijepo se zaključuje da u svakom vremenu mora biti bezgriješni predvodnik, kako bismo se njemu povinovali i to pokoravanjem poput pokoravanja Bogu.

Riječima ulu-l-emr u ajetu se misli na posjednike prava da naređuju i zabranjuju, ljude u čijim rukama su pitanja ljudi, a ti ljudi nisu niko drugi do li bezgriješni Imami. Zato što ajet upućuje na bezrezervnu dužnost potpunog pokoravanja bez ikakvog ograničenja ili uvjetovanja, što iziskuje da ti ljudi moraju biti bezgriješni, u suprotnom to bi značilo paradoks, jer je pokoravanje Bogu i Poslaniku bez ikakvih uvjeta i granica, stroga obaveza, tako da ukoliko ulu-l-emr ne budu bezgriješni, te u nekim stvarima budu skloni greškama, nepažnji, omaški, a istovremeno im se moramo bezuvjetno pokoravati, to samo po sebi podrazumjeva paradoks u nužnosti pokoravanja. Tako da je rezultat da su ulu-l-emr u ajetu, Ma'sumi, tojest bezgriješni Imami od kojih u svakom vremenu mora biti po jedan čovjek, kako bi mu se pokoravalo, a u naše vrijeme, to nije niko drugi do li Imam Mehdi, a.s. Jer kada se pokoravanje traži u apsolutnom obliku, ono podrazumjeva da je riječ o vodstvu i zaštitništvu u vanjskom i nutarnjem, o apsolutnoj uputi ljudi prema istini. To može biti samo onaj ko u potpunom smislu ima potrebne atribute kao i Poslanik, s.a.v.a., kako bi mogao uopće prihvatiti hilafet i nasljedstvo Poslanika u svim aspektima osim u Objavi. Ta osoba jednostavno mora uvijek postojati, uvijek tu, u suprotnom ovaj bi ajet bio upitan.

U grupu mutevatir predaja koji tematski ajet poistovjećuju sa Ehli bejtom, a.s., jeste čuveni hadis sekalejn. Jer u tom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v.a., naređuje pokoravanje Knjizi i njegovoj porodici, bezgriješnom Ehli bejtu, a oni su upravo ulu-l-emr iz ovog ajeta, u kojem se naređuje da im se bezuvjetno pokoravamo.

Isto tako predaje koje govore o 7. ajetu sure Ra'd, Ti si samo opominjač a svaki narod ima uputitelja, ukazuju da je riječ o Ehli bejtu, tojest o dvanaest halifa. Uravo zbog toga neki sunijski alimi vjeruju da je tematski ajet objavljen u čast Ehli bejta. Naprimjer:

  • Ibn Hajjan Andalusi, El-Bahru-l-muhit, 3/278
  • Nišaburi, Džami'u-l-bejan, na marginama Taberija, 5/208
  • Muhamed Salih Kešefi Tirmizi, El-Menakibu El-Murtedavi, 56
  • Kanduzi Hanefi, Jenabi'u-l-meveddeh, 134
  • Hamajuni Šafe'i, Faraidu-s-Simtajn, 1/314
  • Hakim Haskani, Šavahidu-t-tenzil, 3/120

Hakim Haskani svojim lancem prenosilaca od Mudžahida u komentaru tematskog ajeta prenosi da je ovaj ajet objavljen u čast Emiru-l-mu'mina, Alija, a.s., kada ga je Allahov poslanik, s.a.v.a., postavio za svog zamjenika u Medini.

 

 

 

 

[1] En-Nisa, 59.

  • 26 Jula, 2019