Šta činiti da bismo spoznali Imama Mehdija?

Autor: Ali Asgar Rezavi
Izvor: Mev'ud šenasi va pasoh be šubehat
Share

Šta činiti da bismo spoznali Imama Mehdija?

 

Shvatili smo značaj spoznaje Imama Mehdija, pa šta nam je činiti da bismo ga mogli spoznati, da bismo postali prisni i ostvarili istinsku relaciju s njim? Neki od najvažnijih faktora na tom putu su:

Takvaluk i ljubav

Takvaluk je u značenju čuvanja Božijih granica i svoje duše, što znači potpuno pokoravanje Bogu, izvršavanje Njegovih naredbi i čuvanje od Njegovih zabrana. Takvaluk ima svoje nivoe, te ukoliko se čovjek ispenje do posljednjeg stepenika, steći će veliku sreću, a za takav uspjeh pored obavljanja vadžiba i ostavljanja harama, potrebno je vršiti mustehabe, a čuvati se mekruha i sumnjivih stvari. Takvaluk je povod prosvjetljenosti i blizine Imamu Mehdiju, a.s., njome se postiže duhovna konekcija s njim. U ukazima Imama Mehdija, a.s., šejh Mufidu, Imam kaže: “Pa neka svako od vas radi ono čime će se približiti ljubavi prema nama, i nek se drži daleko od onoga što ga približava našoj ljutnji. Moj dolazak, biti će iznenadan, u trenutku, kada tevba čovjeku neće vrijediti, niti će ga moći izbaviti od moje kazne pokajanje zbog loših postupaka. Nek vas Allah uzvišeni, Svojim nadahnućem i pomoću upravi prema milosti Svojoj.”

Drugi faktor približavanja Imama Zemana, a.s., jeste izgradnja ljubavi prema njemu i njegovom svetom položaju. U neprocjenjivo vrijednoj predaji u kojoj se govori o srčanoj povezanosti između Bezgriješnog i šiija, nalazimo veoma lijepe stvari. Prenosilac hadisa je pitao Imama Ridu, a.s.: “Da li vi dovite za nas?” Imam reče: “Zar možeš misliti da nije tako?” Prenosilac reče: “Ne.” A Imam nastavi: “Želiš li znati koliko te volim i koliko se brinem o tebi, obrati se svome srcu, i pogledaj, koliko u svojim poslovima imaš ljubavi prema meni i koliko misliš na mene!”[1]

Ukoliko ovo stanje sklonosti i ljubavi postigne krajnje stupnjeve u srcu i duši čovjekovoj, tako da Imama voli više od sebe, da mu teži više nego sebi i svojim prohtjevima, te da bude spreman svoj život položiti na njegovom putu, a dunjalučke prepreke ga ne budu mogle u tome spriječiti, u tom slučaju, vidjet će i osjetit će odgovor od Imama, u formi pažnje, ljubavi i brige, kakvu na ovom svijetu ne može ni zamisliti da postoji.

Napominjem da pod okriljem primarne ljubavi i privlačnosti stiče se spoznaja, kojom osnovna ljubav i naklonost između čovjeka i Imama postaju jače i dublje.

[1] Usule Kafi, sv. 2, str. 652.

  • 17 Aprila, 2019