Razgovor Ferzadeka s Imamom Husejnom

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

Pjesnik Ferzadek, čije je ime u historiji islama veoma poznato, kaže:

Godine 60. po Hidžri odveo sam majku na Hadž. Dok sam ulazio u područje svetog harema i tjerao kamilu svoje majke, vidio sam Husejna ibn Alija kako naoružan izlazi iz Mekke. Upitao sam čije su to kamile, a odgovorili su mi da su Husejna ibn Alija. Uputio sam se do Imama i poselamio ga. Rekao sam mu:

“Da ti Allah ispuni želje onako kako ti želiš! O sine Božijeg poslanika, oca i majku žrtvovao bih za tebe, zašto žuriš i neobavljenog Hadža izlaziš iz harema?”

Imam Husejn je odgovorio: “Da nisam požurio, izišao bih uhapšen.”

Potom me je upitao: “A ko si ti?”

Rekao sam: “Jedan Arap.” Kunem se Bogom da me nije više od ovog išta pitao o meni, niti čime se bavim.

Potom je rekao: “Šta ima kod naroda kojeg si ostavio iza sebe (tj. naroda Iraka)?”

Rekao sam: “Upitao si čovjeka koji je dobro obaviješten o situaciji i stanju u kojem se nalazi taj narod.

Njihova su srca s tobom, a sablje protiv tebe. Božija odredba spušta se s neba i Bog čini što hoće.”

Imam Husejn u odgovoru reče:“Istinu si rekao, Allah upravlja i svakog trena On se bavi nečim. Ako se odredba spusti onako kako mi želimo, zahvaljujemo Bogu na Njegovim blagodatima i On daruje uspješnost u zahvali. Ali, ako odredba ne bude u skladu s onim što mi želimo i zatvori se put nadanja, unatoč svemu, neće stradati onaj čija namjera bude istina i čija se djela budu temeljila na bogobojaznosti.”

Ferzadek reče: “Tako je, da te Bog dovede do onoga što želiš i da te sačuva od onoga čega se plašiš!”

Potom je Ferzadek pitao Imama Husejna, mir s njime, neka pitanja vazana za Hadž i neke druge obrede, pa dobivši odgovor, oprostio se i razišao s njime.

Treba posvetiti veću pažnju na riječi koje je Imam Husejn, mir s njime, rekao Ferzadeku. Imam Husejn želi reći da on nije čovjek koji ide za određenim zacrtanim ciljem i trudi se i zalaže kako bi ga ostvario. Možda se ostvari, možda ne ostvari. On ima cilj da šta god da se desi, kako god da se odvija situacija, ko god bude pobjednik ili pobijeđen,on će stići do svoga cilja. Onaj ko se upušta u trgovinu kako bi stekao imetak i bogatstvo, onaj ko se trudi da bi ostvario položaj, onaj ko ide ljekaru kako bi izliječio svoga bolesnika, onaj ko stupa na polje borbe kako bi savladao svoga suprnika, onaj ko pred ljudima radi lijepa djela ili se predstavlja da ih radi kako bi ostvario slavu i očuvao obraz – moguće je da postigne svoj cilj, a moguće je da svaki oblik napora i zalaganja u svrhu njegova ostvarenja ne poluči ni najmanjim rezultatom. Čovjek neće dobiti sve što bude želio i htio. Moguće je da vjetrovi događaja zapušu u smjeru suprotnom od smjera kojim se žele kretati brodovi njegovih želja. Stanje većine ljudi jeste takvo. Stoga, šta god da se želi ovim događajima, on će ići i uložit će svoj trud na tom putu kako bi ostvario svoj cilj. Nekada će ostvariti svoj cilj, a nekada ne samo da ga neće ostvariti, već će izgubiti sav imetak i život, a možda (katkad) i dušu, a da nešto ne dobije zauzvrat.

 

  • 25 Septembra, 2019