Stablo sa najboljim plodovima

Share

Šejh Kulejni vjerodostojnim lancem prenosilaca prenosi od Imama Bakira, a.s.:
Poslanik, a.s. je prolazio pored čovjeka koji je u svojoj bašči sadio drvo. Zastao je pored njega i upitao ga:
“Hoćeš li da te uputim na stablo koje će brže dati plodove, čije je korijenje čvršće i čije je voće bolje i trajnije od tog stabla kojeg ti sadiš?”
“Naravno da hoću, o Božiji poslaniče.”
“Za vrijeme izlaska i zalaska sunca reci: subhanallah vel hamdu lillah ve la ilahe illa llah vallahu ekber. Kada to proučiš za svaki tespih će ti u Džennetu niknuti deset stabala sa plodovima i to će biti tvoja trajna dobra djela.”

Čovjek je odgovorio:
“O Božiji poslaniče, ti budi svjedok da ja ovaj moj vrt dajem u vakuf za siromahe koji imaju pravo na zekat.”
Tada je Allah objavio ajete sure Lejl:
…pa ko udjeljuje i bogobojazan pritom je, i drži istinitim ono najljepše – njemu ćemo Mi činjenje dobrih djela olakšati! [1]

[1] El-lejl, 5,6,7.

  • 31 Oktobra, 2019